Spletni tečaj o varni rabi interneta za učence: MOST-VO Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč


Na Arnesu se zavedajo, kako pomembna je varnost otrok, tudi na spletu. Ravnatelji, učitelji in vsi strokovni delavci se dnevno srečujejo s problematiko varnosti na spletu, zato so v sodelovanju s kolegi iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani in z Zavoda za šolstvo RS pripravili brezplačni množični odprti spletni tečaj (MOST) za učence na temo Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč.

Da bi dosegli čim širši krog otrok, so pripravili spletno izobraževanje z gradivi, ki jih lahko učitelji uporabijo pri delu v razredu in izven njega. Izobraževalno gradivo je posebej prilagojeno in pripravljeno za učence 2. in 3. triletja osnovnih šol. Izobraževalno okolje vključuje v celoti opremljeno spletno učilnico z interaktivnimi video posnetki, kvizi in drugimi gradivi. Vloga učitelja pri izvedbi je mentoriranje in usmerjanje učencev.

Posebnosti MOST-VO

Tečaj MOST-VO je zastavljen nekoliko drugače kot drugi množični odprti spletni tečaji. Pri tem tečaju dobi učitelj dostop do spletne učilnice, v kateri prejme vlogo izvajalca ter svojo skupino, vključno z geslom, ki omogoča, da se učenci vpišejo v skupino, ki jim je dodeljena. Tako je učitelj pri vodenju tečaja avtonomen; sam odloča kdaj začeti s tečajem, o časovnem poteku tečaja in koga želi vključiti vanj. MOST-VO postavi v vlogo izvajalca učitelja, Arnes pa skrbi za vsebine v tečaju, za spletno učilnico in za tehnično pomoč.

Cilji izobraževanja

Splošni cilji spletnega izobraževanja so naslednji:

  • Učenci bodo spoznali kaj so spletne prevare in laži. Naučili se bodo prepoznati tipične vzorce prevar in primere lažnih novic.
  • Učenci se bodo seznanili z osnovami spletnega bontona. Razumeli bodo, kako se “obnašamo” v družbenih medijih, kaj je kraja podatkov ali virov in kako zaščititi lastna dela.
  • Učenci se bodo seznanili z napotki za zaščito računalnika in podatkov. Razumeli bodo pomen gesel in kako skrbimo za njih.
  • Učenci se bodo seznanili s pomenom varovanja zasebnosti na spletu in spoznali načine kako jo zaščitijo.
  • Učenci se bodo seznanili z ekološkim vidikom uporabe sodobne tehnologije.
  • Učenci se bodo naučili prepoznavati vrstniško spletno nasilje in se tudi pravilno odzvati nanj.
  • Učenci se bodo seznanili s problematiko in s posledicami pretirane rabe novih tehnologij.

Priporočila za izvedbo

Priporočajo, da učenec za tečaj nameni 2-3 tri ure tedensko. Učenec lahko vse vsebine predela v 3 tednih. Tečaj se lahko izvaja v okviru rednih ur (razredne ure ali ure pri predmetih, kjer učitelji razvijajo digitalne kompetence učencev), interesnih dejavnosti, popoldanskem varstvu, lahko pa del vsebin učenci predelajo doma, skupaj s starši. O obliki izvedbe se odloči učitelj – mentor, ki učence spremlja skozi tečaj. Za izvedbo tečaja nas kontaktirajte prek elektronskega naslova [email protected], da dobite svoj dostop do spletne učilnice.