Vzgojitelji in učitelji, okrepite si kompetence

Spletno učenje. Vir: Pixabay

Spletno učenje. Vir: Pixabay

Udeležba na usposabljanjih je brezplačna. Vir: Pixabay

Zavod za šolstvo še vedno izvaja projekt Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda v obdobju od 2018 do 2022 (IJZ II).

Njegov cilj je krepitev zlasti na področjih, ki so se zaradi nenehnih sprememb narave tega dela ter tehnološkega razvoja, izkazala kot ključna:

 • podjetništvo in podjetnost
 • vseživljenjsko učenje in karierna orientacija
 • jezikovne kompetence
 • mobilnost
 • učne težave, učenje učenja in inovativni pristopi k poučevanju
 • vodenje zavoda z uporabo IKT in razvoj digitalnih kompetenc
 • kakovost z uporabo podatkov NPZ in mature
 • samoevalvacija
 • preventiva na področju duševnega in telesnega zdravja
 • spodbujanje socialnega in čustvenega učenja ter trajnostnega razvoja
 • pouk na daljavo.

Pri projektu sodelujejo Šola za ravnatelje, Državni izpitni center, Center za poklicno izobraževanje, Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, Andragoški center Republike Slovenije in Center šolskih in obšolskih dejavnosti.

Miselni vzorec. Vir: Pixabay
Vir: Pixabay

Ciljna skupina

Izobraževanja so namenjena strokovnim in vodstvenim delavcem s področij predšolske vzgoje, osnovnošolskega, osnovnega glasbenega, poklicnega, strokovnega in srednjega splošnega izobraževanja, vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, vzgoje in izobraževanja v dijaških domovih ter izobraževanja odraslih.

Gradiva

Med in tudi po koncu usposabljanj bodo gradiva shranjena v spletni učilnici projekta IJZ.

Oglejte si primer seminarja o varnem in spodbudnem učnem okolju, ki ga je pripravila dr. Zora Rutar Ilc.

Prijava

Udeležba je brezplačna. Na usposabljanja se lahko prijavite v Katisu. Vsi seminarji so že objavljeni v koledarju. Na Sio.si so objavljena tudi vsa navodila in podatki o koordinatorjih, prijavah in trajanju seminarjev.

Med oktobrom 2020 in marcem 2021 je v okviru projekta razpisanih 25 usposabljanj, zlasti za izvajanje pouka na daljavo.

Projekt bo trajal vse do septembra 2022.