Športajmo in berimo

Vir: Freepik

Vir: Freepik

Program #športajmoinberimo so pričeli pilotno razvijati lani v okviru Evropskega tedna športa v obliki pogovora med vrhunskimi in mladimi športniki ob knjigi in branju, v splošnih knjižnicah v Kopru, Mariboru in Kranju. Vir: Freepik

Nacionalni medresorski program za spodbujanje branja med mladimi športniki #športajmoinberimo temelji na Nacionalni strategiji za razvoj bralne pismenosti za obdobje 2019-2030.

Njegov cilj je povezati mlade in vrhunske športnike ob pogovoru o branju in knjigi. Mladim športnikom želijo predstaviti, kako lahko s pomočjo znanja iz knjig ter branja kot tehniko treniranja možganov napredujejo tudi na športnem področju. Prav tako želijo vplivati na njihov odnos do branja in širiti zavedanje, da je bralna pismenost temeljna za pridobivanje novega znanja na vseh področjih.

Program ima sedem smernic:

  • ustvarjanje okolja, v katerem bo branje knjig del športnikovega razvoja
  • širjenje vedenja, da je bralna pismenost temelj za nova znanja
  • predstavitev branja kot veščine, ki se izboljšuje s treningom
  • izpostavitev pomena branja za razvoj možganov
  • predstavitev branja kot sestavnega dela priprave na tekmovanje
  • oblikovanje individualnih bralnih nasvetov
  • spodbujanje branja s štirimi stebri

Evropska statistika

  • šport ima pomembno mesto pri 55 odstotkih mladih moških in 53 odstotkih mladih žensk, saj se z njim ukvarjajo vsaj enkrat na teden
  • 54 odstotkov mladih prebere več kot pet knjig na leto

Ciljna skupina

Mladostniki med 15. in 19. letom, ki večino prostega časa namenijo športu. Ta ciljna skupina v Sloveniji predstavlja 57 odstotkov vseh kategoriziranih športnikov. Med vsemi registriranimi športniki jih je 39 odstotkov v omenjeni starostni skupini.

Več informacij

Na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije vsak mesec objavijo priporočene knjige za branje. Še več informacij najdete na straneh Mariborske knjižnice (Centra za bralno pismenost) in Javne agencije za knjigo RS.