Usposabljanja za izobraževanje na daljavo

Webinar. Vir: Pixabay

Webinar. Vir: Pixabay

Udeležba na seminarjih za kolektive je priporočljiva za vse zaposlene. Vir: Pixabay

Zavod za šolstvo februarja in marca pripravlja vrsto usposabljanj za strokovne delavce in kolektive. Tematika bo osredotočena na izobraževanje na daljavo.

Peti cikel na daljavo

Izvedli bodo sedem enostavnih in uporabniku prijaznih krajših videokonferenčnih usposabljanj (webinarjev), ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo.

Izbrane teme izhajajo iz konkretnih potreb strokovnih delavcev, ki so jih zaznali v času epidemije. Več o programu najdete tu, prijavite se pa lahko do dneva usposabljanja, do 12. ure.

Razpored:

 • torek, 2. februar, od 14.30 do 15.30: Bralno matematična pismenost – Tvorjenje in upovedovanje preglednic in grafov (ponovitev 6. e-urice)
 • sreda, 10. februar, od 14.30 do 15.30: Spremljam in povratno informiram v realnem času
 • torek, 2. marec, od 14.30 do 15.30: “Ozvočene” dejavnosti in navodila za učence na daljavo (ponovitev 12. eurice)
 • ponedeljek, 8. marec, od 14.30 do 15.30: Neželeno vedenje: razlogi, ravnanje in preprečevanje
 • ponedeljek, 15. marec, od 14.30 do 15.30: Kako spodbujati razvoj kritičnega mišljenja pri pouku na daljavo? (3. del oz. nadaljevanje 11. e-urice)
 • ponedeljek, 19. marec, od 14.30 do 15.30: Vizualne predstavitve kot dokaz učencev/dijakov o učenju (ponovitev 1. e-urice)
 • ponedeljek, 29. marec od 14.30 do 15.30: Spletne ankete za zbiranje in obdelavo podatkov

Seminarji za kolektive

Izpeljali bodo še tretjo ponovitev štirih seminarjev v projektu Krepitev kompetenc strokovnih delavcev na področju vodenja inovativnega vzgojno-izobraževalnega zavoda za šolske kolektive in ostale zainteresirane.

Seminarji, ki naslavljajo celoten učno-vzgojni proces na daljavo, tudi vrednotenje, so:  

 • Načrtovanje raznolikih učnih izkušenj za pouk na daljavo
 • Pridobivanje raznovrstnih dokazov o učenju in znanju pri pouku na daljavo
 • Podajanje kakovostnih povratnih informacij pri pouku na daljavo
 • Timsko in sodelovalno učenje na daljavo

Vsak seminar bo trajal osem ur, izvedli pa ga bodo v treh delih. Vsebine in delo udeležencev bo potekalo v spletnih učilnicah Moodle (skupnost.sio.si), videokonferenčno srečanje, ki je predvideno za tretji del seminarja, bo potekalo v MS Teams ali ZOOM. 

Z izvedbo brezplačnih seminarjev bodo pričeli v torek, 9. februarja. Prijave zbirajo do 3. februarja v aplikaciji Katis. Dan prej bodo na posebnem video srečanju predstavili potek izobraževanj.

Objavil/-a: Sandra Hanžič