Kako motivirati učence pri izobraževanju na daljavo?

Izobraževanje na daljavo. Vir: Pixabay

Izobraževanje na daljavo. Vir: Pixabay

Ideje, zbrane v priročniku, bodo uporabne tudi po koncu takšnega izobraževanja, saj jih lahko enostavno prilagodite za poučevanje v razredu. Vir: Pixabay

Vstopili smo v nov teden, v katerem se bo večina učencev, dijakov in študentov še vedno izobraževala iz domače učilnice.

Mnogi opozarjajo, da je po vsem tem času težko ohranjati motivacijo in jo vpleteni zato počasi izgubljajo.

Nasvete učiteljem, kako jo ohraniti pri osnovnošolskih učencih – v večji meri so primerni tudi za profesorje na srednjih šolah in fakultetah – so pripravile študentke magistrskega študija psihologije Nuša Kastelic, Ema Kmetič, Teja Lazić in Lea Okretič.

Med njimi so smernice, kako jih motivirati za delo, pridobiti in zadržati njihovo pozornost med učnimi urami, ki potekajo prek spleta. Študentke opozarjajo, da je pouk na daljavo odvisen od mnogih dejavnikov, zato sodelovanje učencev ni odvisno samood tega, koliko dobrih načinov motiviranja boste uporabili.

Zavedamo se, da se mnogi učenci srečujejo z ovirami (pomanjkanje opreme, slaba internetna povezava, premalo podpore v družini, pomanjkanje socialnih stikov …) in da jih vedno bolj bremeni podaljševanje ukrepov ter negotovost situacije. Normalno je, da motivacija za učenje in delo upada, ter da potrebujejo več opore.

Avtorice priročnika

Tudi zato vas še posebej spodbujajo k uporabi idej, s katerimi ozavestite njihovo počutje in spodbujate duševno zdravje.

Študentke vas vabijo še k izpolnjevanju vprašalnika, s katerim bodo lažje evalvirale svoj priročnik.

Objavil/-a: Sandra Hanžič