Razpis za podelitev nagrad na področju šolstva je zunaj!

Foto: Nebojša Tejić/STA

Foto: Nebojša Tejić/STA

Nagrade podeljuje Odbor za podeljevanje nagrad Republike Slovenije na področju šolstva. Foto: Nebojša Tejić/STA

Ministrstvo za izobraževanje je objavilo razpis za podelitev najvišjih državnih nagrad na področju šolstva za leto 2021.

Nagrade se podeljujejo za:

 • izjemne dosežke
 • življenjsko delo

Potencialni prejemniki so posamezniki, skupine, zavodi ali druge organizacije s področij:

 • predšolske vzgoje,
 • obveznega osnovnega šolstva,
 • osnovnega glasbenega šolstva,
 • izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami,
 • srednjega šolstva,
 • izobraževanja odraslih,
 • višjega in visokega šolstva,
 • dijaških in študentskih domov,
 • šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov,
 • šolstva pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem dopolnilnega pouka slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu.

Predlagatelj

Kandidate za nagrade lahko predlagajo fizične in pravne osebe. Predlagatelj ne more predlagati sebe oziroma skupine, organizacije ali zavoda, v katerem deluje.

Prijavni obrazec je na voljo tukaj.

Kriteriji

Nagrada za življenjsko delo se lahko podeli posamezniku, ki je na področju vzgoje in izobraževanja deloval najmanj 30 let in je s svojim delom trajno prispeval h kakovostnim vsebinskim in sistemskim rešitvam na področju vzgoje in izobraževanja.

Nagrada za izjemne dosežke se lahko podeli posamezniku, ki je z izjemnim dosežkom oziroma dosežki pomembno prispeval h kakovosti in razvoju področja vzgoje in izobraževanja.

Utemeljitve in dokazila

Predloge z utemeljitvijo in dokazili naj predlagatelji pošljejo ali osebno prinesejo v zaprti ovojnici in z označbo pošiljatelja na naslov:

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport RS, Masarykova 16, 1000 Ljubljana, s pripisom: »NE ODPIRAJ RAZPIS ZA NAGRADE NA PODROČJU ŠOLSTVA«.

Obravnavani bodo predlogi, ki bodo ne glede na način dostave v glavno pisarno ministrstva prispeli do srede, 26. maja 2021, do 13. ure. Nepravilno opremljenih in prepoznih vlog odbor ne bo odpiral in ne bodo obravnavane.

Dodatne informacije

Za dodatne informacije se lahko obrnete na Rosando Lenart:

Podeliti je mogoče največ 11 nagrad, od tega največ pet za življenjsko delo.

Pogovori z aktualnimi nagrajenci

Objavil/-a: Sandra Hanžič