Z roboti povečati motivacijo za učenje naravoslovja

Učenje z roboti. Vir: Freepik

Čeprav ni določenega vrstnega reda, obstajajo povezave oziroma korelacije med različnimi učnimi urami. Vir: Freepik

Na Gimnaziji Jurija Vege Idrija so v okviru Erasmus+ projekta KA2 [p]:ROBOT in v sodelovanju s partnerji iz Italije, Makedonije, Poljske, Latvije in Grčije razvili veliko gradiv za učne ure pri 

  • matematiki
  • fiziki
  • kemiji
  • informatiki in
  • glasbi.

Materiali za posamezne učne ure se lahko uporabijo kot izhodišče za aktivnosti z dijaki. Lahko jih uporabljate kot celoto ali le del učne ure. 

Koordinatorka z idrijske gimnazije Božena Rudolf pojasnjuje, da je projekt vodila Šlezijska univerza s Poljske, financiran pa je bil s sredstvi EU ter Edu-Res fondacije. Njegov cilj je bil z uporabo robotov ter programiranja povečati motivacijo dijakov za učenje naravoslovnih predmetov.

Ko dijaki poskušajo s pomočjo robotov – ki so za njih  privlačni, saj se z njimi ne srečujejo vsak dan – rešiti določeno nalogo, spoznajo, da za uspešno rešitev potrebujejo znanje različnih naravoslovnih predmetov. Posledično je tudi snov različnih naravoslovnih predmetov zanje bolj zanimiva.

Božena Rudolf

Rezultat projekta so delovni listi za dijake ter navodila za učitelje, ki so jih izdelale že omenjene sodelujoče srednje šole.