Prihajajo dnevi evropske in kulturne dediščine

Vir: Pexels

Vir: Pexels

S temo Dober tek! se pridružujejo aktivnostim ob imenovanju Slovenije za nosilko naziva Evropska gastronomska regija 2021. Več v publikaciji Okusiti Slovenijo. Vir: Pexels

Vabljeni k spremljanju spletnega srečanja Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine 2021, ki je kot priprava na jesenske dogodke namenjeno seznanjanju s temo obeh dogodkov. Ta se glasi Dober tek!. Srečanja bo 3. marca ob 14. uri.

Namenjeno je vsem, ki sodelujete in vsem, ki bi želeli sodelovati pri Dnevih evropske kulturne dediščine. Še posebej vabijo zaposlene v muzejih, galerijah, knjižnicah, arhivih, vrtcih, osnovnih, srednjih šolah in gimnazijah, območnih izpostavah JSKD, ter posameznike, ki delujejo v mladinskih klubih, turističnih organizacijah, zvezah kulturnih organizacij, nevladnih organizacijah – društvih, lastnikom dediščine in zainteresiranim posameznikom.

V okviru teme Dober tek! želijo odkrivati recepte za okušanje dediščine, povezane s kmetijstvom, pridelavo, nakupom, prodajo, pripravo ter uživanjem vsakodnevnih in prazničnih jedi, pa naj gre za nepremično, premično ali nesnovno dediščino. Od znanj in spretnosti do šeg in navad; od kulturne krajine do tržnic, kašč, črnih kuhinj in gostiln; od prvih kmetijskih orodij in priprav do kuharskih knjig in pogrinjkov.

Program in prijavni obrazec sta dosegljiva na spletnem mestu. Prijave sprejemajo do 1. marca. Dan pred dogodkom boste prejeli povezavo do spletnega okolja Zoom.

Namen srečanja

Predstavitev preprostih konceptov Dnevov evropske kulturne dediščine in Tedna kulturne dediščine ter letošnje teme Dober tek!, iskanje možnosti medsebojnega povezovanja (institucije s področja kulturne in naravne dediščine, izobraževanja, kulture, turizma, športa, društva, lokalne skupnosti …) in predstavitev različnih vidikov dediščine.

V okviru srečanja bodo potekale predstavitve praktičnih primerov, kako dediščino približati vsem starostnim skupinam, od najmlajših vrtčevskih otrok, osnovnošolcev, srednješolcev, radovednih odraslih do šolajočih se upokojencev.

Program

 • 14.00−14.30: Nataša Gorenc, ZVKDS – Dnevi evropske kulturne dediščine, Teden kulturne dediščine in tema Dober tek!
 • 14.30−14.45: Milena Antonić, ZVKDS – Ščepec dediščine
 • 14:45-15.30: Klepet o dediščini
  • sodelujejo: direktorica Kulturnega centra Semič Irena Plut
  • učiteljica na Osnovni šoli Gornja Radgona Romana Slavič Žnuderl
  • višja konservatorka ZVKDS, Območna enota Celje Urška Todosovska
  • Milena Antonić, ZVKDS, Območna enota Maribor
  • povezuje Nataša Gorenc

***

Prispevek je nastal v sodelovanju s Kulturnim bazarjem, kjer najdete še več kakovostnih kulturnih projektov in programov za otroke in mlade.