Zbornik: Korona in vrtec

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Za nadaljnjo organizacijo predšolske vzgoje in izobraževanja bi zagotovo priporočile smernice kot predloge ukrepov, ki jim je glede na informacije iz prakse smiselno slediti, predlaga Tina Mervic s Pedagoškega inštituta. Vir: Pixabay

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, ki deluje pod okriljem Pedagoškega inštituta je konec novembra organiziral strokovni posvet Korona in vrtec.

Njegov namen je bil iskanje odgovorov na izzive, s katerimi so bili zaposleni v vrtcih soočeni in analiziranje praks, ki so nastale tekom epidemije. Rezultati so zbrani v zborniku povzetkov predstavitev na posvetu. Pripravile so ga Tina Mervic, Mateja Mlinar, mag. Mateja Režek in Petra Zgonec.

Kot bistven del za uporabo in pripravo prihodnjih politik Tina Mervic v imenu avtoric izpostavlja Smernice za ohranjanje kvalitetne pedagoške prakse ob preventivnih ukrepih za zamejitev širjenja koronavirusa v vrtcih.

Smernice so nastale na podlagi prispelih prispevkov strokovnih in vodstvenih delavk, kar pomeni, da usmeritve prihajajo direktno iz prakse. Za pripravo politik je smiseln tudi ogled okrogle mize z naslovom Medsektorski pogled na vrtcev v času epidemije, na kateri sogovornice iz različnih sektorjev poudarjajo sodelovanje, povezanost in integriranost posameznih sektorjev.

Tina Mervic

Kot dodaja, so se sogovornice strinjale, da so izzivi, s katerim se soočajo družine, sploh v času krize, zelo kompleksni, zato bi jih bilo prav gotovo treba naslavljati celostno in z večjo koordinacijo med različnimi sektorji.

Prav tako je pogovor na okrogli mizi izpostavil skrb glede diskurza, ki umešča predšolsko vzgojo samo v dejavnost varovanja in se je ne enači z ostalimi vzgojno-izobraževalnimi nivoji. To je tudi zelo pomemben vidik, ki ga je potrebno upoštevati pri pripravi politik pri odločevalcih.

Vir idej za izvajanje aktivnosti in nadaljnjo organizacijo predšolske vzgoje in izobraževanja ponujajo tudi prispevki strokovnih delavk, v katerih so predstavljene različne metode, prakse, predlogi in ideje, ki lahko lajšajo vzgojno-izobraževalni proces v prilagojenih okoliščinah, razmišlja Tina Mervic.

Smernice

Smernice, ki so jih pripravile tudi s pomočjo rezultatov, pridobljenih z vprašalnikom za starše, so razdeljene na več sklopov:

 • Sodelovanje z družinami in lokalno skupnostjo
 • Vzpostavljanje interakcij z otroki
 • Strategije poučevanja
 • Povezovanje strokovnih delavcev in profesionalni razvoj
 • Usposabljanja za uporabo IKT
 • Delo z otroki s posebnimi potrebami
 • Vloga vodstva
 • Vloga odgovornih institucij
 • Definiranje obveznosti med čakanjem na delo

Inovativne ideje v času covida-19

Strokovni delavci v vrtcih so na posvetu delili tudi svojo inovativnost in prilagodljivost, zlasti na področju vzdrževanja stikov in podpiranja družin:

 • priprava raznolikih aktivnosti (video vsebine za ustvarjanje izdelkov, branje pravljic na daljavo, videoposnetek jutranje telovadbe, ki jo po navadi izvedejo v jutranjem krogu),
 • ohranjanje stikov (spletna kava s starši, pošiljanje idej preko e-pošte za aktivnosti z malčki),
 • profesionalni razvoj (izvedba učeče se skupnosti na daljavo, zapis refleksij ob izzivih, ki jih je prineslo zaprtje vrtcev, organizacije razstave doma izdelanih igrač v telovadnici vrtca, udeležba na spletnih izvedbah usposabljanj).

Več o Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju

Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom deluje od leta 1994. Že dolgo spodbujajo profesionalni razvoj strokovnih delavcev vrtcev in prvih razredov osnovnih šol v okviru Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom, programov nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter raziskovanja v okviru različnih projektov.

Mreža združuje približno 10 odstotkov vrtcev in nekaj osnovnih šol.

Več o vzgoji v času koronavirusa:

Objavil/-a: Sandra Hanžič