Prvi zunanji aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Spletno srečanje je namenjeno vsem, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč. Vir: Pixabay

Društvo specialnih in rehabilitacijskih pedagogov Slovenije, II. osnovna šola Žalec in OŠ Franja Malgaja Šentjur organizirajo prvi zunanji strokovni aktiv učiteljev dodatne strokovne pomoči.

Nanj vabijo specialne, socialne in inkluzivne pedagoge, psihologe in logopede, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč.

Srečanje bo 23. marca ob 17. uri, prek Zooma. Svojo prisotnost morate sporočiti do 15. marca na elektronski naslov: [email protected].

Na dnevnem redu bo:

  1. Oblikovanje načrta dela in ciljev zunanjega strokovnega aktiva dodatne strokovne pomoči.
  2. Sodelovanje z ZRSŠ in drugimi zunanjimi institucijami.
  3. Povratne informacije o delovanju službe DSP na OŠ Franja Malgaja in predstavitev Svetovalnega centra II. OŠ Žalec.
  4. Pozitivne, negativne interesantne povratne informacije o pouku na daljavo (Aleksandra Lampret Senčič).
  5. Povratek otrok v šolo in zaznane morebitne težave otrok.
  6. Razno.

Namen srečanj je izmenjava primerov dobrih praks, gradiv, poročanje o izobraževanjih in novitetah s področja strokovnega dela, reševanje aktualne problematike in predstavitev strokovnih gradiv.

Z delovanjem bodo skušali vplivati na aktualne razmere pri izvajanju DSP in se pri tem povezovati s pristojnim institucijami (ZRSŠ, DSRPS, Društvo Bravo, Svetovalni centri, Diagnostični centri …).

Srečanja bodo organizirali enkrat na mesec.