Na portalu Fran obilica novosti

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Obetajo se spremembe slovenskega pravopisa, predvsem poglavja o mali in veliki začetnici. Vir: Pixabay

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU je pred časom predstavil določene novosti na portalu Fran.

Zaradi izrednih epidemičnih okoliščin je veliko novih besed v Sprotnem slovarju slovenskega jezika. V koronskem Franu, dodatni kategoriji ob prvem valu epidemije, je bilo 50 besed, objavili pa so še 100 drugih.

Slovar prinaša zlasti najnovejše besedje, ki ga ni v drugih slovarjih in je vzniknilo zaradi spremenjenih okoliščin. Posamezne besede lahko predlagajo tudi jezikovni uporabniki.

Polovica novosti zaobjema t. i. koronabesedje. Ta vključuje zveze in tvorjenke, katerih prvi del se začne s korona-, kot so koronadenar ali koronabedak. Prav tako obsega tvorjenke, kot je denimo kovidni ter izraze in besedne zveze, ki so se doslej že uporabljale, a so v minulem letu prešle v splošno rabo, na primer pridružene bolezni.

Prav tako je portal bogatejši za Slovar pregovorov in sorodnih paremioloških izrazov, sestavljen iz pregovorov, rekov, vraž, napotil, velerizmov, antipregovorov, frazeoloških replik in drugih žanrov.

Pomembna novost portala je Slovar neglagolske vezljivosti, ki je v slovarjih le redko. Vsebuje 120 iztočnic, od katerih ima vsaka po približno tri razdelke.

Vir: ZRC Sazu

Del njega je še posodobljeni ePravopis in Pravopisne kategorije, ki so dopolnjene z okvirno 1100 novimi slovarskimi sestavki. Že zlasti so pomembna poglavja o zapisu male in velike začetnice ter vključujejo imena članov gibanj, skupin, političnih strank in nagrajencev.

Portal so osvežili tudi vizualno.

Uporabniki lahko spoznajo Ramovša (na fotografiji), ki ga je narisal karikaturist Ciril Horjak.

Do 15. aprila, prav tako pod okriljem ZRC SAZU, poteka javna razprava o spremembi pravopisnih pravil. Tokrat sta na vrsti poglavji o veliki in mali začetnici ter prevzetih besedah in besednih zvezah.

Razpravo so odprli s spodnjo okroglo mizo.

Na njej so sodelovali člani ožjega sestava Pravopisne komisije: izr. prof. dr. Helena Dobrovoljc, doc. dr. Nataša Jakop, Marta Kocjan Barle, doc. dr. Tina Lengar Verovnik, akad. prof. dr. Janez Orešnik, prof. dr. Hotimir Tivadar in dr. Peter Weiss. Pogovor je povezoval dr. Kozma Ahačič, predstojnik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša.