Svetovni teden izobraževanja o financah

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

V osnovni šoli so vsebine finančnega izobraževanja vključene v različne predmete, z vidika finančnega izobraževanja pa ima pomembnejšo vlogo predmet gospodinjstvo, ki zelo sistematično v okviru modula Ekonomika gospodinjstva obravnava različne vsebine. Vir: Pixabay

Med 22. in 28. marcem bo po vsem svetu potekal Svetovni teden izobraževanja o financah (Global Money Week). S to akcijo osveščajo o pomenu finančnega izobraževanja in finančni pismenosti otrok in mladostnikov.

Dogodki

Danes bodo za učitelje izpeljali izobraževanje »Pomen finančne pismenosti otrok in mladostnikov«, kjer bodo predstavili raziskave o finančni pismenosti, možnosti različnih dejavnosti za učence ter strokovna gradiva in primere dobrih praks. Izobraževanje bo potekalo od 15.00 do 17. 30 ure na daljavo. Prijavite se lahko tukaj.

Na zavodu za šolstvo v tem tednu priporočajo, da znotraj pouka, pri urah oddelčne skupnosti, izpeljete dejavnosti:

  • obvestilo učencem po šolskem radiu,
  • izvedba ur oddelčne skupnosti na temo denarja in financ,
  • poseben poudarek temam o denarju in financah pri urah gospodinjstva in drugih predmetih,
  • izdelava plakatov,
  • udeležba na videokonferenčnih dogodkih za učence, ki jih organizirajo različne finančne institucije (Banka Slovenije, Združenje bank Slovenije in drugi),
  • predavanje za starše o pomenu finančnega izobraževanja mladih.

Zaželeno je, da se povežete prek omrežij (FacebookTwitterInstagram) z uporabo ključnika #GlobalMoneyWeek2021 

#TakeCareOfYourMoney  

#LearnSaveEarn 

#financialeducation #financialliteracy

S kreativnimi in inovativnimi idejami lahko ustvarite in fotografirate svoje dejavnosti. Pri vsaki dejavnosti je obvezen logotip GMW.

Izvedene dejavnosti na vaši vzgojno-izobraževalni ustanovi s prilogami vpišite v obrazec.

Global money week
Vir: Global Money Week

O akciji

V obeleževanje omenjenega tedna je bilo do zdaj vključenih več kot 40 milijonov otrok in mladostnikov iz 175 držav, v katerih je potekalo več kot 465.000 različnih aktivnosti in v katerih je sodelovalo 63.000 organizacij.

Ta akcija obstaja od leta 2012. Sprva je potekala pod okriljem mednarodne organizacije Child and Youth Finance International (CYFI), letos pa je prešla pod OECD/INFE.

Vsakemu otroku in mladostniku naj bi bilo omogočeno strokovno in neodvisno finančno izobraževanje. Temu cilju se vse od začetka pridružujemo tudi pri nas. Uradna predstavnica Slovenije za izvajanje Global Money Week je Irena Simčič, pri kateri dobite več informacij na naslovu [email protected].