Nakvisov poziv k vpisu v register strokovnjakov

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Agencija vodi register domačih strokovnjakov, zanje organizira periodična izobraževanja in posvete ter sodeluje s tujimi agencijami za kakovost oziroma strokovnjaki iz tujine. Vir: Pixabay

Svet Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (Nakvis) na podlagi Meril za strokovnjake objavlja javni poziv kandidatom za vpis v register strokovnjakov.

Predvsem gre za:

 • docente, redne in izredne profesorje s področij:
  • izobraževalnih znanosti (didaktika, pedagogika, andragogika, izobraževanje učiteljev)
  • glasbe, plesa in uprizoritvenih umetnosti
  • zgodovine
  • filozofije in psihologije
  • sociologije in študij kultur
  • prava
  • fizike
  • geoznanosti
  • biologije in okoljske znanosti
  • arhitekture, prostorskega načrtovanja in gradbeništva
  • kmetijstva, gozdarstva, ribištva in veterinarstva
  • zobozdravstva, medicine, terapije in rehabilitacije
  • farmacije
  • zdravstvene nege in babištva
  • socialnega dela in svetovanja
 • predavatelje višjih strokovnih šol,
 • študente, vpisane na visokošolske zavode in višje strokovne šole,
 • predstavnike delodajalcev, ki imajo izkušnje s praktičnim izobraževanjem v višjem strokovnem izobraževanju in bi sodelovali pri zunanjih evalvacijah višjih strokovnih šol.

Svet agencije v akreditacijskih in evalvacijskih postopkih imenuje skupine najmanj treh strokovnjakov, od katerih je vsaj en član študent in vsaj en član tuji strokovnjak. Strokovnjaki delujejo po načelih strokovnosti, nepristranskosti in zakonitosti.

Na podlagi dokumentacije in obiska visokošolskega zavoda ali višje strokovne šole skupina strokovnjakov opravi presojo in napiše poročilo.

Kandidati se bodo morali udeležiti obveznega praktičnega izobraževanja. Potekalo bo v sredo, 21. aprila in v četrtek, 22. aprila, in sicer prek zooma.

Več o zahtevanih pogojih, načinu in vsebini prijave najdete tu. Rok zanjo je torek, 6. april.