Z veščinami prihodnosti do uspešnega poklica

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

V sklopu projekta učenci urijo veščine, potrebne za življenje in delo v 21. stoletju, sodelujejo z učenci, izdelujejo izdelke, raziskujejo. Vir: Pixabay

Osnovna šola Frana Saleškega Finžgarja Lesce od septembra 2019 sodeluje v Erasmus+ projektu Z veščinami prihodnosti do uspešnega poklica in življenja.

Vir: Skills project
Vir: Skills project

Njihovi učenci, skupaj z učenci iz partnerskih držav – Hrvaške, Italije, Estonije in Turčije – in s pomočjo izkustvenega učenja, izmenjavo praks in z delom v skupini, pridobivajo in krepijo spretnosti in kompetence 21. stoletja.

Čeprav jim trenutne razmere onemogočajo mednarodne izmenjave učencev, pa s projektnimi aktivnostmi nadaljujejo v okviru svoje šole in lokalnega okolja.

Vir: Posnetek zaslona
Vir: Posnetek zaslona

Tako so v februarju v okviru projekta izpeljali tehniški dan na daljavo, ki so ga poimenovali Robotika in poklici prihodnosti.

Vir: Posnetek zaslona
Vir: Posnetek zaslona

Že pred samim tehniškim dnevom so učiteljice angleščine namenile dve uri pouka medpredmetnemu povezovanju in pripravi na ta dan. Učenci so se povezali preko videokonference in v skupinah iskali informacije o veščinah 21. stoletja in poklicih prihodnosti. O svojih ugotovitvah so nato poročali drugim učencem, skupaj so tudi razpravljali o prednostih in slabostih razvoja tehnologije.

Povezali so se z lokalnim okoljem in k sodelovanju na tehniškem dnevu povabili tri podjetja (Elaphe, ElevonX, Hypex), ki so zelo razvojna in katerih panoge so vedno bolj aktualne.

Učence so razdelili v skupine, vsaka je najprej raziskala spletno stran izbranega podjetja in pripravila vprašanja. Nato so jim predstavniki podjetij predstavili svoje delo in veščine, ki so za to potrebne ter odgovarjali na njihova vprašanja. Vsaka skupina je pripravila poročilo in o vsem skupaj poročala ostalim skupinam.

Pridružili so se jim tudi učenci in učitelji iz hrvaške partnerske šole, ki so jim predstavili delovanje robotske roke in drona ter pripravili spletni kviz o dronih, s katerim so preverili njihovo znanje.

Vir: Posnetek zaslona
Vir: Posnetek zaslona

Na koncu so učenci svoje vtise o izvedenem dnevu zapisali na spletne samolepilne lističe.

Vir: Posnetek zaslona
Vir: Posnetek zaslona

Sodeč po odzivih, je bil tehniški dan za njih zelo zanimiv in so se veliko naučili.

Tekom tehniškega dneva so učenci preizkusili različne metode dela, uporabili več IKT orodij, spoznavali nove vsebine, se sporazumevali v tujem jeziku ter z vsem naštetim krepili veščine potrebne za delo in življenje v 21. stoletju.