Šesti cikel krajših usposabljanj na daljavo

Vir: Pixabay

Vir: Pixabay

Usposabljanja niso ovrednotena s točkami za napredovanje, prav tako ne beležijo prisotnosti. Vir: Pixabay

Zavod za šolstvo načrtuje izvedbo treh enostavnih krajših videokonferenčnih usposabljanj, ki bodo strokovnim delavcem ponudili uporabne primere za pripravo in izvedbo pouka na daljavo.

Teme slonijo na potrebah strokovnih delavcev, ki so jih opazili v času epidemije.

Udeležba prinaša:

  • izkušnjo izobraževanja na daljavo,
  • priložnost za strokovno razpravo o izbrani temi in potencialu izbranega spletnega okolja ali orodja,
  • učenje in pripravo izdelka.

Razpored usposabljanj

naslovopisizvajalec
19. aprilSopojavljanje čustvenih in vedenjskih težav pri otrocih s posebnimi potrebami Mnogi otroci imajo vse pogosteje poleg primanjkljajev tudi težave s področja čustvovanja in vedenja.
(23. e-urica)
Petra Košnik, Darja Plavčak
24. majDejavnosti za vzpodbujanje razvoja kritičnega mišljenja Udeleženci bodo spoznali ključne miselne procese in veščine kritičnega mišljenja, preizkusili in reflektirali nekatere primere ter soustvarjali krajše dejavnosti za pouk. Poudarek bo na sistematičnem pristopu k razvijanju miselnih procesov in veščin kritičnega mišljenja.
(4. del oz. nadaljevanje 11., 14. in 15. e-urice)
Mojca Suban
14. junijZa sodelavce, ki izvajajo VIZ za učence s posebnimi potrebamiPredstavili bodo načrtovanje dela z otroki pri izobraževanju na daljavo, možne didaktične prilagoditve za učence in podajanje kakovostne povratne informacijo.
(25.e-urica)
Andreja Vouk

Prijavite se lahko do dneva usposabljanja, do 12. ure.

Objavil/-a: Sandra Hanžič