Mladi odkrivajo rudarsko dediščino

Rudarska dediščina na gimnaziji Jurija Vege Idrija

V Idriji se s koncem aprila 2021 zaključuje projekt »Idrijska rudarska hiša – šola trajnostnega stavbarstva«, ki ga ob finančni podpori Ministrstva za okolje in prostor izvajajo pri Društvu Idrija 2020 ob sodelovanju Gimnazije Jurija Vege Idrija. Skozi vrsto aktivnosti so dijaki 2. letnika spoznavali kulturno dediščino in obenem utrjevali znanje tako družboslovnih kot tudi naravoslovnih disciplin. V glavni vlogi projekta so nastopale idrijske rudarske hiše, tradicionalna domovanja idrijskih rudarjev, ki v sebi skrivajo številne zanimivosti in nauke.

Naravoslovno-kulturni dan

Dijaki 2. letnika Gimnazije Jurija Vege Idrija so na posebnem naravoslovno-kulturnem dnevu v septembru odkrivali, kako sta okolje in družba zaznamovala razvoj idrijske rudarske hiše. Uvodoma so dijaki spoznali glavne prelomnice v zgodovini Idrije, ki so vplivale na poselitev mesta, ter nekdanji pomen živega srebra za svetovno ekonomijo. Okolje je igralo pomembno vlogo pri izbiri materialov – graditelji so namreč izbirali izključno materiale, ki so jih lahko našli v neposredni okolici – les, kamen in apno. Nato so se dijaki razporedili – prvi del dijakov je odkrival sociološko podobo Idrije in razmišljal, kakšen je bil odnos med rudarji in samim rudnikom. Drug del pa je odšel na sprehod po Idriji, kjer so odkrivali še preostale rudarske hiše v Idriji ter ugotavljali, kako se je Idrija spreminjala skozi zgodovino. Tako so nekatere predele Idrije spoznali s popolnoma drugačnega zornega kota, kot so jih poznali do sedaj.

Vita Čar, dijakinja 2.b: »Zanimiv se mi je zdel ogled mesta Idrija, saj sem, čeprav živim tu že 16 let, nekatere stvari prvič slišala in videla. Tako sem spoznala, da je kraj, v katerem živim, res poseben in nam po koščkih razkriva bogato kulturno dediščino.«

Po malici pa so se dijaki razporedili na 4 različne delavnice – arhitekturno, matematično-geografsko, fotografsko in delavnico apnenih ometov. Na arhitekturni delavnici je Nina Savič iz KD prostoRož s pomočjo družabne igre dijake spodbudila k razmišljanju o svojem okolju in rešitvah, ki jih lahko v njem oblikujejo.

Jure Čibej, dijak 2.b je tako pokomentiral izvedbo: »Arhitekturna delavnica me je navdušila, saj je spodbudila, da sem dobil uvid v popolnoma drugačen način razmišljanja in opazovanja.«

Matematično-geografska delavnica je potekala v ambientu muzejske rudarske hiše Kos, dijake pa je še posebej motiviral Pavle Pivk, ki je duhovito predstavil nekdanje življenje v tipični rudarski hiši. Dijaki so nato s profesorico Tatjano Pivk ugotavljali, da so idrijske strme strehe odlične za uporabo kotnih funkcij. Spoznavali so tudi razlike med arhitekturo različnih delov Slovenije, ki izvirajo med drugim tudi iz geografske lege, predvsem iz količine snežnih padavin (naklon strehe).

Lovro Vehar Menegatti, dijak 2.b: »Glede na to, da ne prihajam iz Idrije, je bilo skoraj vse, kar sem izvedel, povsem novo. Navdušila pa me je tudi delavnica, ki se je izvajala prav v eni izmed rudarskih hiš.«

Na fotografski delavnici, ki jo je vodil Nejc Menard, so se dijaki odpravili tudi v nekatere rudarske hiše v predelu Zaspana grapa, kjer so iskali zanimive detajle tako v notranjosti hiše kot v zunanji okolici. Zanimivo pa je bilo tudi na delavnici apnenih ometov, ki je potekala v organizaciji Šole prenove. Dijaki so se spoznali z zgodovino uporabe apna v gradbeništvu, na praktičnem delu delavnice pa so se dijaki pod mentorstvom restavratorja Tomaža Furlana in predstavnikov podjetja Röfix preizkusili v nanosu apnenega ometa in oblikovanju štukaturnega stavbnega okrasja.

Ustvarjalne delavnice na spletu

V luči slovenskega kulturnega praznika so se dijaki pod mentorstvom članov Društva Idrija 2020 ponovno zbrali na spletni delavnici, kjer so ob podpori profesoric slovenščine pisali eseje, poezijo in scenarije za humoristično serijo ter likovno ustvarjali in snovali sobo pobega na temo idrijske rudarske hiše. Številni kreativni izdelki so dokaz o tem, da je kulturna dediščina za mlade še kako zanimiva, če je predstavljena na pravi način.

Fotografska razstava dijakov

Zaključno dejanje projekta je bila priprava fotografske razstave »Podobe idrijskih rudarskih hiš«, obogatene z likovnimi deli dijakov. Razstava je za dijake in zaposlene na Gimnaziji Jurija Vege Idrija postavljena na ogled v šolskih prostorih, širša javnost pa lahko utrinke stanovanjske dediščine skozi oči dijakov občuduje na spletni razstavi (https://www.id20.si/podobe-idrijskih-rudarskih-his/). Ob koncu projekta pa bodo vsi udeleženci prejeli tudi koledarje s podobami idrijskih rudarskih hiš in dodanimi izsledki delavnic, s čemer bodo izsledki projekta ostali vidni še v letu 2022. Številni pozitivni odzivi s strani dijakov in profesorjev so dokaz, da je kulturna dediščina lahko odličen poligon za spoznavanje najrazličnejših disciplin – od zgodovine do matematike!

—————————————-

Aktivnosti so potekale v okviru projekta “Idrijska rudarska hiša – šola trajnostnega stavbarstva”, ki ga je finančno podprlo Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije.