Že 25 let korakamo skupaj – konferenca

V Centru za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Pedagoški inštitut) v počastitev dveh jubilejev – 25. obletnice uvajanja metodologije Korak za korakom in 20. obletnice Mreže za spreminjanje kakovosti Korak za korakom – organizirajo konferenco Že 25 let korakamo skupaj – od uvajanja metodologije Korak za korakom do skrbi za celostni profesionalni razvoj strokovnih delavcev.

Strokovna konferenca bo potekala v sredo, 9. junija 2021. Načrtujejo izvedbo v živo, in sicer v Hiši Lisjak. Če epidemiološke razmere tega ne bodo dopuščale, se bodo preselili na spletno platformo Zoom.

Na  konferenco vabijo vzgojitelje, pomočnike vzgojiteljev, učitelje, svetovalne in vodstvene delavce vrtcev in osnovnih šol, raziskovalce, oblikovalce politik in drugo zainteresirano javnost. Več informacij in možnost prijave je na tej povezavi: https://www.korakzakorakom.si/vabilo-na-strokovno-konferenco-ze-25let-korakamo-skupaj

Zaposlenim v vzgoji in izobraževanju tudi omogočajo predstavitev prispevkov o tem, kako skrbite za profesionalni razvoj in za kakovostno prakso ter na kakšen način izvajate na otroka osredinjene pristope.

Dogodek ni pomemben zgolj za dejavnost Centra, ampak zaokrožuje 25-letno prisotnost njihove dejavnosti v slovenskem prostoru, ki je nedvomno pustila močan pečat v neposredni praksi in prispevala k prenovi vzgojno-izobraževalnega procesa v vrtcih in osnovnih šolah ter k vseživljenjskemu osebnostnemu in profesionalnemu razvoju pedagoških delavcev.