Zotkini talenti 2021 – v čast najboljšim mladim talentom


Na prireditvi ZOTKINI TALENTI 2021, s katero je Zveza za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) počastila dosežke nadarjenih mladih, ki so na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij in srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS v šolskem letu 2020/21 prikazali največ znanja in dosegli najboljše rezultate, se je zbralo več kot 420 osnovnošolcev, dijakov in mentorjev.

Svečani dogodek ZOTKS organizira v čast najboljšim mladim talentom, ki so se s svojim znanjem, sposobnostmi, z inovativnostjo in ustvarjalnostjo najbolje izkazali v tekočem šolskem letu na državnih tekmovanjih iz znanj z različnih področij in na srečanju mladih raziskovalcev v organizaciji ZOTKS. Na vseh tekmovanjih v organizaciji ZOTKS je letos sodelovalo skoraj 40.000 otrok in mladih, od katerih jih je 15.935 za udeležbo na šolskih ali regijskih tekmovanjih prejelo bronasta priznanja. Od teh jih je na državnih tekmovanjih pod okriljem ZOTKS 958 prejelo srebrna in 572 zlata priznanja.

Po navadi se v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma zbere več kot 1300 osnovnošolcev, dijakov, mentorjev ter drugih gostov. Letos je bila prireditev zaradi omejitev v zvezi z epidemijo nekoliko drugačna kot prejšnja leta, vendar smo na njeno izvedbo komaj čakali, saj je lani žal odpadla. Zaradi omejitve števila udeležencev smo jo izvedli v Veliki sprejemni dvorani, priznanja pa smo podeljevali v manjših skupinah tekom celega dneva med 10.00 in 18.00 uro. Tako se je v Cankarjevem domu zbralo več kot 340 Zotkinih talentov, med katerimi je bilo 42 dvojnih nagrajencev, ki so zlato priznanje dobili na dveh različnih področjih, trije trojni – Brest Lenarčič, Luka Urbanc in Marija Judež ter celo en nagrajenec, ki je zlata priznanja prejel na štirih področjih – Filip Zver.

Najboljši Zotkini talenti so za nagrado prejeli brezplačno udeležbo na poletnem taboru v organizaciji ZOTKS po svoji izbiri. Za najboljše s prvih mest pa bomo jeseni pripravili tudi nagradno ekskurzijo.

  • Foto: Iztok Bončina
  • Vir, več in video: ZOTKS