Javni natečaj UNESCO o dobrih praksah uporabe umetne inteligence za podporo izobraževanju

Photo – Pavel Danilyuk from Pexels

Unesco vas vabi, da sodelujete v pozivu oz. javnem natečaju za inovacije na področju uporabe umetne inteligence za podporo izobraževanju med pandemijo COVID-19.

V primeru, da bo vaša  prijava izbrana, bo vaše inovativno orodje za umetno inteligenco oz. vaš projekt predstavljen v Unescovem poročilu o dejanski uporabi umetne inteligence na podlagi dokazov v podporo izobraževanju med pandemijo COVID-19 in morda boste imeli priložnost nagovoriti obsežno mednarodno občinstvo na prireditvah, ki jih bo organiziral Unesco o umetni inteligenci v izobraževanju.

Orodja in tehnologije z umetno inteligenco v izobraževalnih projektih, predstavljeni v vaši prijavi, naj:

  • bodo zasnovana tako, da zagotavljajo kontinuiteto in kakovost učenja med krizo COVID-19;
  • se izvajajo vsaj šest mesecev;
  • bi dosegla veliko število upravičencev (najmanj 5000 končnih uporabnikov ali 500 šol ali 500 izobraževalnih ustanov);
  • imajo zanesljive dokaze o njegovi učinkovitosti pri vnaprej določenih ciljih ali nepričakovanih rezultatih in
  • imajo zanesljive dokaze o tem, kako so bile zaščitene človekove pravice učencev in učiteljev, zasebnost podatkov in dobro počutje.

Vprašalnik v angleškem jeziku je treba izpolniti do 9. julija 2021: