“Pogled na izobraževanje 2021” – “Education at a Glance”

V Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD) so 16. septembra 2021, uradno objavili mednarodni zbornik kazalnikov OECD v izobraževanju “Education at a Glance” – “Pogled na izobraževanje 2021” (EAG), letos prvič tudi kot interaktivno publikacijo. OECD je ob izdaji zbornika EAG pripravil tudi publikacijo o vplivu epidemije na izobraževanje “The State of Global Education: 18 Months into the Pandemic“.

EAG je najobširnejši zbornik mednarodno primerljivih podatkov o stanju in učinkih izobraževanja v 38 državah članicah in partnerskih državah OECD iz celega sveta. Naslavlja potrebe številnih uporabnikov – od vlad do akademske skupnosti in širše javnosti – ter omogoča in spodbuja mednarodno primerjalni pogled in vzajemno učenje pri razvijanju izobraževalnih politik ter bolj učinkovitih in pravičnih izobraževalnih sistemov v državah.

V središču pozornosti letošnje publikacije je pravičnost v izobraževanju. Podatki o različnih razsežnostih pravičnosti in zagotavljanju enakih možnosti vsem udeležencem izobraževanja potrjujejo moč in odgovornost izobraževanja za življenjske poti posameznikov. Spol, socialno-ekonomski status, država rojstva, geografski položaj ostajajo pomembni dejavniki vključenosti in uspešnosti v izobraževanju, dosežkov pri učenju in na trgu dela.

EAG 2021 kot vsako leto prinaša pomembne podatke o učinkih, rezultatih in vplivu izobraževanja, dostopu, vključenosti in napredovanju skozi šolski sistem, finančnih virih, vloženih v izobraževanje,   obsegu pouka za učence, o učiteljih in ravnateljih, njihovih plačah, učni in delovni obveznosti. EAG letos dopolnjujeta dva nova kazalnika o mehanizmih in formulah za dodeljevanje javnih sredstev šolam ter o deležu učiteljev, ki zapustijo svoj poklic.

Vir: MIZŠ, 17.9.2021

Povezave:

V slovenščini: