Videoteka za slovenščino

V okviru internega projekta Razvijanje jezikovne zmožnosti in utrjevanje znanja v 4. razredu OŠ s pomočjo interaktivnih videorazlag smo na PEF UL s študentkami in študentom razrednega pouka in računalništva ustvarili spletišče Videoslovenščina. Na njem so prosto dostopni posnetki z razlago in nalogami za usvajanje in utrjevanje jezikovnih vsebin, ki se obravnavajo pri slovenščini v 4. razredu.

Videoposnetki so interaktivni; to pomeni, da poleg razlage vsebujejo naloge za preverjanje razumevanja in za utrjevanje znanja, dejavnosti za uvodno motivacijo in za povzemanje končnih spoznanj.

Ogled videorazlag je primeren za delo pri pouku slovenščine, pri dodatnem ali dopolnilnem pouku ali v podaljšanem bivanju. Učenci lahko spoznavajo nove jezikovne vsebine ali utrjujejo svoje znanje tudi samostojno doma.

Spletišče smo soustvarili:

doc. dr. Lara Godec Soršak (vodja projekta), asist. dr. Alenka Rot Vrhovec, asist. dr. Alenka Žerovnik, doc. dr. Irena Nančovska Šerbec ter študentke in študent: Anja Mejač, Rebeka Pintar, Lara Konečny Kovač, Maja Kosmač, Anja Sotenšek, Manca Oblak, Klara Lampret in Tilen Čebulj.