Pisanje pisanih črk: projekt izdelave e-učnih gradiv

naslovnica spletnega mesta

Na Pedagoški fakulteti UL so  študentke Ana Prešern, Katja Anžič in Mojca Zaviršek pod mentorstvom asist. dr. Alenke Žerovnik v okviru izbirnega predmeta IKT v izobraževanju izdelale spletno stran z bogatimi interaktivnimi vsebinami.

Spletna stran je namenjena učencem 1. triletja, ki usvajajo pisanje pisanih črk ob tem pa ponovijo tiskane črke. Z raznovrstnimi zabavnimi nalogami in razlago prilagojeno učencem te starostne skupine, so študentke pripravile učno gradivo, za katerega verjamemo, da bo prišlo prav ne le učencem, pač pa tudi učiteljem in staršem.

Nekatere naloge lahko rešujejo učenci neposredno na spletu in ob tem razvijajo še osnovne kompetence digitalne pismenosti. Za usvajanje spretnosti pisanja pisanih črk pa so študentke vključile naloge, ob katerih mora učenec črke zapisati na papir oziroma v zvezek, na spletni strani pa si lahko ogleda postopek in preveri pravilnost zapisa.

Zapis male črke k
Zvočni posnetki

Da je učenje lahko tudi zabavno, so pokazale z idejami, ki so jih združile v igre ob katerih se učenec uči skozi igrifikacijo.

Tvori besede
Rebus

Učenci se učijo tudi skozi gibanje, zato so študentke vključile gibalne vaje.

Slikovna abeceda z gibanjem
Gibalna abeceda

Več o spletni strani izveš v informativnem videu:

Ostale projekte, ki nastajajo v okviru predmeta IKT v izobraževanju pa si lahko ogledaš na mojem spletnem mestu.

asist. dr. Alenka Žerovnik