Kako prispevati

Kako portal SIO deluje? Kje je kaj?

Delovanje portala SIO pojasnjuje spodnji video. V splošnem portal SIO sestavlja več spletišč:

 • Novice: kaj je novega v šolstvu, projektih, izobraževanjih, objavljeni razpisi, poročila, vabila na izobraževanja;
 • Izobraževanje: opisi delavnic, tečajev, dogodkov z možnostjo prijave;
 • Rešitve: primeri rabe, gradiva, opisi aplikacij in storitev, smernice za rabo IKT pri pouku, rezultati projektov;
 • Projekti: opisi projektov
 • Skupnost: študijske skupine, delovna področja projektov, izvajanje izobraževanj;
 • Zakonodaja: predpisi s področja šolske zakonodaje.

Kdo lahko prispeva

Vsak uporabnik z AAI prijavo lahko direktno objavlja vsebine na spletiščih Novice, Rešitve in Projekti. Za objavo na spletišču Izobraževanje pišite na [email protected], saj to spletišče deluje drugače. Vsakdo se lahko vključuje v spletne učilnice v okviru SIO Skupnosti.

Kje se objavi kaj

Vsi uporabniki sio.si lahko na spletišču tudi prispevajo vsebine. Ob tem je prav, da jih pravilno sestavijo in tudi pravilno kategorizirajo in/oziroma označijo. S tem se uporabi značilnosti sistema WordPress. Oznake se v ospredju portala vidijo kot ključniki.

Vsi uporabniki lahko objavljajo na spletiščih Novice, Rešitve, Projekti. Za objavo na drugih spletiščih pišite na [email protected]

Vsako spletišče ima najprej vrhnje kategorije. Vsak prispevek se uvrsti v vsaj eno kategorijo, lahko tudi v več. Kategorije po spletiščih:

 • novice – članki, obvestila, razpisi
 • izobraževanje – dogodki, spletni tečaji, delavnice, konference
 • rešitve (bivša podpora) – gradiva, primeri rabe, orodja, smernice
 • projekti – trenutni, pretekli

Slika: vrhnje kategorije na spletišču resitve.sio.si

Primeri prispevkov in razvrstitve po spletiščih/kategorijah:

 • imamo nov projekt, ki bi ga radi predstavili: ustvarimo prispevek na projekt.sio.si v kategoriji aktualni projekti, kjer navedemo osnovne podatke o projektu; ustvarimo enega ali več prispevkov na novice.sio.si v kategoriji članki, kjer sporočamo, kaj je na projektu novega; rezultate projekta objavimo v enem ali več prispevkov na resitve.sio.si v ustrezni kategoriji (mogoče gradiva)
 • radi bi povabili ljudi na tekmovanje: objavimo novico na novice.sio.si v kategoriji razpisi
 • radi bi obvestili, da se bo v prihodnjem tednu na vaši šoli nekaj dogajalo: objavite prispevek na novice.sio.si v kategoriji obvestila

Vsak prispevek lahko tudi označimo. S tem uporabnikom olajšamo iskanje prispevkov. Oznake se združujejo v skupine. Npr. znotraj skupine oznak z imenom Institucije imamo oznake za najbolj dejavne institucije (Arnes, ZRSŠ, CPI …). 


Slika: skupine oznak na spletišču resitve.sio.si

Vsak uporabnik z AAI prijavo lahko objavlja vsebine. Vsak je za svoje vsebine tudi odgovoren.