dr. Maja Makovec Brenčič

Danes bo z vami ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja. Klepet se bo pričel ob 16.30. Vprašanja lahko postavljate že od 16. ure naprej.

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Dobrodošli v klepetu z ministrico dr. Majo Makovec Brenčič. Vabljeni k postavljanju vprašanj za ministrico.
dr. Maja Makovec Brenčič: Pozdravljeni, z veseljem bom danes klepetala z vami.
Magistra slovenščine: Pozdravljeni, septembra 2015 sem z odliko opravila magisterij slovenistike, kjer sem imela na podiplomskem študiju povprečno oceno 9,8. Za čim višje povprečje sem se borila, ker sem pričakovala plačano pripravništvo, do česar žal (še) ni prišlo, a verjamem, da bo v prihodnosti moralo priti. Zanima me kar nekaj stvari. Za začetek: 1. Po zakonu bi moralo MIZŠ vsaj enkrat letno izdati razpis za pripravništva, v nasprotnem krši zakonodajo. MIZŠ od posveta naprej poudarja, da je Prva zaposlitev delovno razmerje in ne pripravništvo. Kdaj lahko torej pričakujemo pripravništva? 2. V naši, torej spodnjeposavski regiji sem kontaktirala vse osnovne in srednje šole. Niti ena izmed njih se ne bo prijavila na razpis, ker nima učitelja, ki bi šel naslednje leto v pokoj. V Gimnaziji Brežice je ena profesorica izpolnjevala pogoje za upokojitev, toda že letos novembra. Ravnatelj je rekel, da bi se sicer z veseljem prijavili na razpis, da bi mu tudi njo uspelo prepričati, a je klical na MIZŠ in še vedno velja prepoved zaposlovanja za nedoločen čas v srednjih šolah. Rekli so mu, da tudi v primeru, če bi se prijavili, ne bi bili izbrani. Rekli so mu, da veljajo pogoji za osnovne šole, v srednjih pa ne smejo zaposlovati za nedoločen čas, zato ne bo nikogar zaposlil, temveč bo njene ure razdelil med ostale kolegice. Kako nam lahko pojasnite ta absurd?
dr. Maja Makovec Brenčič: Projekt Prva zaposlitev se nanaša na tiste kandidate in kandidatke, ki so izpolnili izobrazbene pogoje, nimajo pa delovnih izkušenj. Glede soglasja za zaposlitev je bilo ravnateljem pojasnjeno, da se zaposlitev odobri za čas trajanja projekta. Sicer pa je to prvi izmed projektov te finančne perspektive, v pripravi je tudi projekt, kot je bil do sedaj poimenovan Popestrimo šolo, pa tudi projekti kot so Dvig kompetenc šolajočih ter drugi projekti, ki bodo predvidoma razpisani v prvi polovici leta 2016. Na ta način se odprejo možnosti zaposlitev tudi izven kriterijev projekta Prva zaposlitev.
Marko: Se vam ne zdi, da je poklic učitelja v družbi podcenjen?
dr. Maja Makovec Brenčič: Poklic učitelja je posebno poslanstvo, saj je odgovornost do vzgoje in izobraževanja otrok ena ključnih v razvoju družbe. Prav zato si na MIZŠ prizadevamo, da v tem mandatu učiteljicam in učiteljem omogočimo vsa opolnomočenja, ki jih v družbi morajo imeti: ugled, profesionalna avtonomija in odgovornost, vrednotenje njihovega dela. Ministrstvo si zato prizadeva za ustrezno umestitev pomena in vloge učitelja v sistem javnih uslužbencev.
daniel: Kakšni so vaši načrti glede NPZ-jev glede na to da njihova vrednost pada in so za učence nepomembni?
dr. Maja Makovec Brenčič: MIZŠ je prav v tem obdobju odprlo javni dialog z vsemi deležniki glede prepoznavanja in osmišljanja vloge NPZ. Po desetih letih izvajanja smo pred izzivi, kako smiselno umestiti NPZ v sistem zaokroženja t.i. zanke kakovosti in njenega zagotavljanja v osnovnih šolah. V zadnjem mesecu smo pridobili številna strokovna in druga mnenja ter analize. Na tej osnovi so nastali trije modeli, ki so v tem trenutku predmet diskusije z različnimi deležniki. Širšo javnost bomo o tem, kako z NPZ naprej, seznanili v začetku prihodnjega leta.
ZaPrijatelja: Problem imam z delovnim časom vrtcem, ki je po zakonodaji omejen na trajanje, ki ni odvisno od tega kdaj otrok prispe v vrtec. Obstajajo ljudje, ki začnejo službo ob 6, kadar se prične šteti ta čas za delo vrtcev, kar pomeni, da tisti ki otroka odloži pozneje, mora konstantno krajšati delovni čas, da lahko otroka pride iskat v vrtec pred zaprtjem. Razlika med prisotnostjo otrok je lahko tako več ur, vpliva pa tudi na delo/zaposlitev staršev. Se približujejo kakšne izboljšave zakona na tem področju?
dr. Maja Makovec Brenčič: Zakonodaja ne ovira prilagajanja ur odprtja vrtca delovnemu času staršev. Številni vrtci to že omogočajo.
daniel: Ali menite, da bi bilo potrebno odpraviti izbirne predmete in jih nadomestiti z predmetom kot je informatika ali drugi tuji jezik v osnovnih šolah?
dr. Maja Makovec Brenčič: V tem obdobju skupaj z ravnatelji opravljamo razmislek o organiziranju in izvajanju osnovnošolskega programa, predvsem na področju razširjenega programa. To je ena od tem, ki jih bomo na MIZŠ odprli tudi v dialogu s širšo javnostjo, saj gre za enega ključnih področij razvoja osnovnošolskega programa. Umeščenost tujih jezikov je v okviru tega po mojem mnenju še posebej pomembno.
Janja: Pozdravljeni. Izpolnjujem vse pogoje, sem mag. prof. raz. pouk, stara 24 let, povprečje 10,0, 2 otroka, vaditelj plavanja ipd…. nikoli nimam niti priložnosti da komu dokažem kaj imam, saj nimam narejenega strokovnega izpita…ta razpis se je slišal odlično, ampak sem poklicala 130 OŠ in na vseh dobila enak odgovor, in sicer NE! In ne zato, ker vas ne bi vzeli, z veseljem bi vas imeli, ampak na podlagi drugačnega razpisa ob drugih, bolj razumljivih, pogojih. Kaj naj naredim sedaj? Čakam naprej oz na kaj?
dr. Maja Makovec Brenčič: Razpis Prva zaposlitev je prvi od razpisov na tem področju, v okviru Jamstva za mlade, zato vsebuje tudi več kriterijev, ki jim moramo slediti. S tem razpisom smo želeli omogočiti priložnost prav takšnim kandidatkam, kot ste vi. Drži pa, da mora biti pri tem aktiven VIZ, ki je v tem primeru prijavitelj. V letu 2016 bodo na voljo tudi drugi razpisi, ki ne bodo temeljili na medgeneracijskem prenosu znanj oz. imeli drugačne pogoje kot razpis Prva zaposlitev.
hrmek: Učbeniki so predragi in nekateri nekvalitetni – ali razmišljate o uvedbi t.i. elektronskih učbenikov, ki bi bili enotni za vse šole
dr. Maja Makovec Brenčič: MIZŠ je sofinanciral pripravo 42 e-učbenikov, od katerih jih je že večina v testiranju. Gre za interaktivne e-učbenike, ki bodo omogočali tudi samostojno učenje. S tem želimo zmanjšati težo šolske torbe in povečati kakovost različnih pristopov poučevanja. Učbeniki, financirani iz kohezijske politike, so prosto dostopni.
Lana: Pozdravljeni, mene pa zanima, kaj menite o ustanavljanju novih univerz? Lana
dr. Maja Makovec Brenčič: V skladu z NPVŠ, ki ga v tem obdobju tudi evalviramo, je potrebno pri ustanavljanju novih univerz slediti visokim standardom kakovosti, tako na področju pedagoškega kot znanstveno-raziskovalnega dela, prav tako pa mora biti vsaka tovrstna pobuda nacionalno utemeljena z vidika doprinosa k razvoju družbe. Pogoji ustanovitve in postopek so zahtevni. V proračunu 2016/17 ni predvidenih virov za tovrstne pobude.
Maja_: Pozdravljeni. Sem učitejlica na OŠ. S kolegi pogosto naletimo na težave zaradi pravilnika o ocenjevanju, ki določa, da učenec ne sme imeti večino pisno pridobljenih ocen. Zanima me, zakaj tako pravilo, saj vsaj pri naravoslovnih predmetih res ni smiselno in velikokrat zelo težko izvedljivo.
dr. Maja Makovec Brenčič: Pravilnik izhaja iz strokovne podmene, da je učencu potrebno zagotoviti možnost izražanja znanja tako pisno kot ustno, saj s tem razvija in izraža različne kompetence.
Maja_: Zakaj ne sme učitelj učenca, ki NPZ piše zelo dobro, nadraditi tudi z oceno?
dr. Maja Makovec Brenčič: Tudi to je eden od razlogov, zakaj smo tudi javno odprli premislek o nadaljnjem razvoju NPZ. Kot že navedeno bomo v začetku 2016 predstavili razvojne korake NPZ.
lilija: kakšna bo osnovnošolska politika prihodnosti na podrocju tujih jezikov? trenutno z neobveznimi izbirnimi, obveznimi izbirnimi in obveznim drugim tujim jezikom je to podrocje dokaj nedodelano
dr. Maja Makovec Brenčič: Prav zaradi različne umeščenosti tujih jezikov v osnovnošolski kurikul sem imenovala delovno skupino, ki bo pripravila predlog umestitve tujih jezikov z namenom kontinuitete učenja in poučevanja tujih jezikov, zagotavljanja jezikovne raznolikosti, prehoda v srednje šole idr.
Nastja Škopac: Ali načrtujete kakšne spremembe pri vpisnih postopkih v srednje šole? Ali lahko pričakujemo in če, kdaj, premik k večjemu povdarku na znanju in manjšemu na ocenah?
dr. Maja Makovec Brenčič: Odgovor na to vprašanje se povezuje z usmeritvami nadaljnjega razvoja NPZ. Starši ste mi posredovali kar nekaj pobud, ki spodbujajo širši pomen in utež znanja. Tega se tudi v luči prehoda v srednje šole še posebej zavedamo. O vseh razmislekih in razvojnih korakih se bomo posvetovali tudi z Združenjem staršev, kot seveda tudi z drugimi deležniki.
UMS: Pozdravljeni! Tudi mene moti ta novi razpis. stara sem 34 let. Imam 10 let delovnih izkusenj. 4 leta zaposlena na isti soli, potem zanosila. Pri 34 letih in treh otrocih se vedno dobivam za DC. In sedaj bomo izviseli tisti, ki vsa leta pridno "stukamo". Na kaksen nacin boste zagotovili sluzbe nam?
dr. Maja Makovec Brenčič: Kot že pojasnjeno, to ni edini razpis na tem področju. V letu 2016 načrtujemo več razpisov, ki bodo omogočali zaposlovanje tudi vam, starejšim od 29 let. Ta starostna meja je v razpisu Prva zaposlitev namreč vezana na kriterije EU glede Jamstva za mlade.
Morfej: Zakaj se priprave na uresničitev odločbe US glede financiranja zasebnih osnovnih šol niso začele prej in zakaj ste tako dolgo čakali, da vas zdaj preganja rok?
dr. Maja Makovec Brenčič: Gre za širše družbeno vprašanje, zato si je bolje vzeti več časa za resen razmislek. Vprašanje ni vezano samo na zakonodajni del, ki ga pripravlja MIZŠ, ampak tudi na pobudo za spremembo ustave, podane v začetku tega leta. Sicer pa menim, da moramo zagotavljati dobro, kakovostno, vse vključujoče javno šolstvo, ki pa dopušča tudi zasebne oblike, s katerimi dodajamo pestrost in izbirnost v šolski prostor.
Moderator: Klepet z ministrico se počasi zaključuje. Ministrica bo odgovorila še na eno vprašanje.
Franci: Pred leti je bilo aktualno združevanje nekaterih javnih zavodov na področju izobraževanja. Je na tem področju kaj novega?
dr. Maja Makovec Brenčič: V teh nekaj mesecih sem se seznanila tudi s tovrstnimi razmisleki. Ker je potrebno področju izobraževanja zagotoviti ustrezna podporna okolja, je moje videnje delovanja teh zavodov v tem odbobju usmerjeno predvsem v povečanje uspešnosti in učinkovitosti delovanja, pa tudi povezovanja na različnih vsebinskih področjih.
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala vsem za zanimiva vprašanja, pobude in razmisleke. Z veseljem bom z vami tudi prihodnji mesec. Prijazen pozdrav, Maja
Moderator: Klepet je zaključen. O naslednjem klepetu z ministrico vas bomo pravočasno obvestili. Hvala za vaša vprašanja.
Nazaj na seznam klepetov