dr. Maja Makovec Brenčič

Danes bo z vami ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič, ki bo odgovarjala na vaša vprašanja. Klepet se bo pričel ob 16.00. Vprašanja lahko postavljate že od 15.30 naprej.

Klepet je končan. Spodaj lahko pregledate izbrana vprašanja in odgovore.

Nazaj na seznam klepetov
Moderator: Pozdravljeni v današnjem klepetu. Z nami je ministrica dr. Maja Makovec Brenčič.
dr. Maja Makovec Brenčič: Lepo pozdravljeni v današnji klepetalnici, Maja
JanezMatko: Ali bo še kakšen razpis za pripravnike? Eni smo žal zopet izviseli.
dr. Maja Makovec Brenčič: Pozdravljeni, razpis Prva zaposlitev bo ponovljen tudi v naslednjem šolskem letu. Prav tako bo iz kohezijskih virov še letos objavljena vrsta razpisov v katerih boste lahko pedagoški in strokovni delavci našli možnost za prehod v zaposlitev (npr. Popestrimo šolo, Podjetnost idr.).
Bojana Potočnik: Spoštovani, zanima me: 1. Kdaj bo nov razpis za Svet praktikov, ki ste ga obljubili za sredino marca? 2. Zakaj se v novih modelih NPZ ne lotevate strokovnih problematik NPZ (razkoraka med učnimi načrti, DZ ter učbeniki, potrjenimi s strani MIZŠ, in med NPZ, na kar smo učitelji opozarjali na forumu, ki ste ga organizirali na MIZŠ)? Hvala in lep pozdrav.
dr. Maja Makovec Brenčič: Najkasneje v naslednjem tednu bo objavljen javni poziv zainteresiranim posameznikom, da kandidirajo v posvetovalno telo praktikov na področju osnovnošolskega izobraževanja. Glede NPZ: v sredini meseca maja bomo predstavili predlog MIZŠ, ki je bil oblikovan na podlagi strokovnih razprav z ravnatelji, učitelji in drugimi deležniki. Analiza je vključevala tudi vprašanja, ki jih naslavljate.
Jošt Klemenc: Pozdravljeni, Zanima me vaš odnos do zasebnega osnovnega šolstva. Sam vidim v njem sistem, ki deli identične pedagoške cilje kot javno šolstvo in uporablja zelo podobne, ne nekaterih poudarkih pa komplementarne pedagoške in vzgojne pristope, ki jih javno šolstvo ne more omogočiti in s tem bogati možnost izbire. Kje pa vi vidite vrednost zasebnega osnovnega šolstva? S strani politike človek dobi občutek, da je zasebno šolstvo nekakšen nebodigatreba.
dr. Maja Makovec Brenčič: Pomembno je, da ohranjamo in razvijamo kakovostno, dostopno in vključujoče javno šolstvo, hkrati pa omogočamo zasebnemu, da bogati šolski prostor in omogoča staršem izbiro.
Matevž: Spoštovani, ta teden ste glede šolnin dejali, da je to diskusija, ki jo boste odpirali v sistemskem zakonu v smislu načina študija, obdobja študija in seveda vseh povezanih aktivnosti z javno službo. Ali torej dopuščate možnost šolnin? Ali je MIZŠ proti uvedbi šolnin ali dopušča možnost njihove uvedbe? Kakšno je vaše osebno stališče? Hvala in lp, Matevž
dr. Maja Makovec Brenčič: O uvedbi šolnin ne razmišljam(o).
Jernej: Spoštovana gospa ministrica. Zanima me kako dolgo bodo še ravnatelji manjših glasbenih in osnovnih šol zaostajali za plačami učiteljev, kar je po moje fenomem v svetovnem prostoru?
dr. Maja Makovec Brenčič: MIZŠ je že pripravilo predlog odprave plačnih anomalij na tem področju, narejena je bila tudi obsežna analiza in posredovanja na MJU, ki je pristojno ministrstvo za sistem plač javnih uslužbencev.
Petra Veber Tasič: Spoštovani, sem mama bodočega četrtošolca. V naslednjem letu ima možnost neobveznega izbirnega predmeta nemščina. Ker sem slišala, da se v praksi pogosto dogaja, da so v teh skupinah otroci mešani glede na znanje in glede na starost ter da zakon to dopušča, me zanima, kakšne spremembe ste predvideli za naslednje šolsko leto? Starši poročajo, da za otroke tak pouk ni kvaliteten, predvsem ne za tiste, ki so večkrat vključeni v začetno skupino. Iz izkušenj vem, da je v takem primeru notranja diferenciacija nemogoča. Petra Veber Tasič
dr. Maja Makovec Brenčič: V zvezi z strukturo in izvajanjem razširjenega programa so različni deležniki že posredovali nekatere predloge za spremembe. MIZŠ bo v skladu z že izvedeno analizo do poletja predstavil predloge rešitev.
Vilenica: Ali menite, da so vsi učitelji v OŠ enako obremenjeni? Glede na čase, ki jih preživljamo, menim, da je delo v vseh razredih zahtevno.
dr. Maja Makovec Brenčič: Res je, učiteljevo delo postaja vse bolj zahteven vsakodnevni izziv. V luči vseh družbenih sprememb je pomembno, da ohranja svoje poslanstvo, saj je še vedno ključni nosilec znanja. Zavedamo se, kako je to ne le zahtevno, ampak tudi težko, zato na MIZŠ spodbujamo projekte, ki učiteljem pomagajo krepiti tiste kompetence, ki jih zahtevajo nove družbene okoliščine.
nerga: Lep pozdrav vsem. Nekaj odprtih vprašanj glede osnovnega šolstva. 1. Ali načrtujete evalvacijo devetletke? 2. Ali bo ukinjen NPZ? 3. Ali bo vpeljan zunanji nadzor kvalitete učiteljevega dela? 3. Ali bo spremenjena sestava svetov šol, saj o državnih sredstvih ponekod odloča lokalna skupnost? 4. Želel bi si, da starši ne odločamo več o učbenikih, saj je to farsa (draga in skregana s pametjo – kako naj odločam o razlikah, ki jih vidijo le strokovnjaki). Uspešno delo želim.
dr. Maja Makovec Brenčič: Pozdravljeni, glede na število vprašanj odgovarjam bolj strnjeno. 1. Evalvacija devetletke poteka preko mednarodno primerljalnih analiz, kot so PISA, TIMSS idr. ter samoevalvacije šol. 2. Ne. Predlog modela NPZ v prihodnje bomo predstavili še v maju. 3. Ne. V modelu kakovosti načrtujemo vzpostavitev različnih oblik evalvacije, ki jih bodo izvajali javni zavodi (npr. ZRSŠ, CPI itd.). 3b: V zvezi s svetom šol smo prejeli različne predloge, ki jih je potrebno preučiti skupaj z deležniki. 4. V letu 2016 sistem ne bo spremenjen, pripravljamo pa nov, vzdržen model učbeniške politike. Hvala za dobre želje!
Pravnik77: Spoštovana dr. Maja Makovec Brenčič, lepo pozdravljeni! Imam vprašanje s končnim rokom za zaključek znanstvenega magistrskega študije (8. stopnja), ki je z zakonom postavljen na 30.9.2016. Zanima me in tudi verjetno na stotine ostalih: Ali obstaja možnost, da se bi ta rok, vsaj za tiste, ki zaključujejjo z znanstvenim delom podaljšal. Namreč mnogi smo svoje študijske obveznosti v smislu izpitov opravili že pred leti. Sedaj pa se opravljajo končne konzultacije z mentorji. Ker so mentorji prekomerno zasedeni, odgovori trajajo cele mesece in zgodi se nam lahko, da bomo naše empirične raziskave, ki smo jih delali skozi leta in tudi zaključke, sedaj pa bi potrebovali le končne usmeritve mentorjev – vrgli v prazen nič, ker nam lahko potečejo roki . Ampak zgolj zaradi presežnih volumnov doktorskih, magistrskih in diplomskih del, ki se sedaj priglašajo v izjemnem obsegu. Ali ste seznanjeni s to problematiko in ali razmišljate o prestavitvi roka za 3, 6, 12 mesecev? Kar bi izjemno razbremenilo fakultete in tudi pritisk na raziskovalce po starih študijskih programih. Hvala lepa za Vaš cenjeni odgovor!
dr. Maja Makovec Brenčič: Spoštovani, o prestavitvi roka ne razmišljamo, saj je bil ta že podaljšan.
Kaja: Zanima me, kaj prinaša nova uredba. Je res, da se vrača sistem glavarin in da bo denarja za fakultete še manj? Na naši fakuleti zmanjkuje denarja za nemoteno delo, z dodatnim zategovanjem pasu pa lahko fakulteto kar zapremo, ker denarja preprosto ne bo.
dr. Maja Makovec Brenčič: Ne drži, saj smo zagotovili za visokošolsko dejavnost več sredstev (5,6% glede na preteklo leto). Prav zaradi večjega obsega sredstev (nad stopnjo rasti BDP) je potrebna sprememba uredbe.
Renata: Spoštovani! Zanima me ali Slovenski učitelji lahko računamo na podporo države v razmišljanju o izvajanju projektov, ki pouk prestavljajo na prosto. Slovenija je dežela izjemnih priložnosti glede poučevanja v učilnici na prostem (tako v naravnem kot kulturnem okolju). Poleg odprtega učnega okolja lahko ponudimo aktivne metdode, ki učencem spodbujajo radovedednost in željo po učenju ne glade na predmet oz. starostno skupino. NAtem področju bi lahko postali vodilni v Evroi in bi evropskim kolegom lahko pokazali kako naprej v osnovnem šolstvu. Ob srečanjih z kolegi iz EU ugotavljam, da imamo podobne izkušnje glede motiviranoti današnjih otrok in mladostnikov za učenje. To je idealna priložnost! Pridite pogleda k nam na OŠ Valentina Vodnika in se prepričajte. 🙂 Lepo vas pozdravljam in uspešno vodenje ministrstva želim Renata Filipič
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala za vaše spodbudno razmišljanje. Že sedaj lahko znotraj nekaterih predmetov, projektov in dejavnosti šola izvaja aktivnosti na prostem. Več možnosti pa bodo doprinesla tudi odprta učna okolja. Tovrstne prakse spodbujajo tudi v drugih državah, kjer se učimo iz primerov dobrih praks. Hvala za vaše dobre želje!
Katja Konjar: Spoštovani, starši zelo podpiramo učenje več tujih jezikov v OS. Vendar je sedanji sistem povsem neurejen. Zakaj se je ukinil obvezni 2 TJ v OŠ, če je šlo za zelo uuspešno zgodbo?
dr. Maja Makovec Brenčič: Kot ste že seznanjeni, na MIZŠ podpiramo učenje drugega tujega jezika. V ta namen tudi iščemo rešitve znotraj razširjenega programa.
Moderator: Klepet se počasi zaključuje. Ministrica bo odgovorila še na zadnje vprašanje.
Tomaž: Pozdravljeni. Zakaj z novelo ZViS ne rešujete dveh ključnih problemov, kot to nalaga odločba Ustavnega sodišča iz leta 2011? Govorim o stabilnem javnem financiranju in o zakonski opredelitvi vsebine in obsega javnega službe. Pravite, da se boste teh problemov lotili z zakonom, ki pa ga bo, to veste, precej težje uskladiti in bo do sprejema preteklo še nekaj časa (let). Hkrati z novelo vpeljujete nebistvene vsebinske spremembe, denimo sprememba člena o učnem jeziku (internacionalizacija), ki na silo vpeljuje tuji jezik na slovenske univerze s tako ohlapnimi merili, da lahko celotne študijske programe izvajajo samo v tujem jeziku. Zanima me torej, zakaj ste zavestno spisali novelo, za katero se že pred uveljavitvijo ve, da je neustavna.
dr. Maja Makovec Brenčič: Novelacija ureja štiri ključna področja, s katerimi se je strinjala tudi delovna skupina, sestavljena iz vseh deležnikov visokošolskega prostora. Gre za področje stabilnosti financiranja, mednarodne odprtosti, prehoda na institucionalno akreditacijo ter demokratizacije VŠZ. Tako Svet za visoko šolstvo kot Svet za študentska vprašanja so že podprli predlagano novelacijo. V dogovoru z delovno skupino nadaljujemo pripravo novega, celotnega ZViS. Do konca tega leta bomo skupaj pripravili izhodišča za nadaljnji razvoj visokega šolstva v Sloveniji.
dr. Maja Makovec Brenčič: Hvala vsem za zanimiva vprašanja. Se veselim prihodnjega klepeta z vami. Prijazen pozdrav, Maja
Moderator: Klepet je zaključen. Hvala vsem za postavljena vprašanja. O naslednjem klepetu vas bomo pravočasno obvestili.
Nazaj na seznam klepetov