Zadnje novice

Okrogla miza: Delovanje študentov na UP PEF
21. 05. 2021 / Izpostavljeno

Okrogla miza: Delovanje študentov na UP PEF

V torek, 2. februarja 2021, je Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) organiziralo okroglo mizo na tematiko »Delovanje študentov na UP PEF«. Okroglo mizo, katere organizacija se kontinuirano seli med slovenskimi pedagoškimi fakultetami, je tokrat organizirala Univerza na Primorskem, Pedagoška fakulteta (UP PEF), vodila…

Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja 2021
22. 04. 2021 / Izpostavljeno

Nacionalna strokovna konferenca Kreativna učna okolja 2021

Medpodjetniški izobraževalni center Šolskega centra Celje vabi na Nacionalno strokovno konferenco Kreativna učna okolja, ki bo potekala 10. in 11. novembra 2021 v Kongresnem centru Rimske Terme. K sodelovanju vabimo strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju, ki se želite povezati in izmenjati izkušnje z domačimi…

Čiščenje izposojenih naprav
06. 04. 2021 / Dogodki, Izpostavljeno

Čiščenje izposojenih naprav

Tudi letos smo se na naši šoli odločili, da se očisti prenose računalnike in tablice, ki so bili izposojeni za delo na daljavo. Ker veliko učenčev pušča na izposojenih napravah svoje podatke, dokumente in shranjena gesla, smo se odločili, da vse trenutne račune izbrišemo ter…

Aktualna izobraževanja

MOST-VO  Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč
07. 01. 2021 / Izpostavljeno, Spletni tečaji

MOST-VO Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč

Tečaj MOST-VO pokriva široko področje vsebin vezanih na varno rabo interneta in je zastavljen nekoliko drugače kot drugi množični odprti spletni tečaji. Pri tem tečaju dobi učitelj dostop do spletne učilnice, v kateri prejme vlogo izvajalca ter svojo skupino, vključno z geslom, ki omogoča, da…

MOOC – Interaktivne vsebine H5P
02. 11. 2020 / Izpostavljeno, Spletni tečaji

MOOC – Interaktivne vsebine H5P

Na spletnem tečaju Interaktivne vsebine H5P boste spoznali različne tipe interaktivnih vsebin in pripravili vsebine za lastne potrebe. Z orodjem H5P boste izdelali interaktivne vsebine, kot so interaktivni video, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kvize, razne vrste vprašanj (povleci in spusti, večkratni izbor) itd., spoznali…

MOOC – Spletne učilnice
14. 01. 2019 / Izpostavljeno, Spletni tečaji

MOOC – Spletne učilnice

Na množičnem spletnem tečaju Spletne učilnice bomo spoznali dejavnosti, ki jih lahko uporabite kot podporo pri delu z digitalnimi viri, sodelovalnem učenju, učenju z igrami in pri vrednotenju znanja učencev.  Za delo na spletnem tečaju potrebujete lastno spletno učilnico, ki vam jo na šoli ustvari računalnikar…

Podpora

Matematika v izobraževanju
10. 06. 2021 / Izobraževanja, Izpostavljeno

Matematika v izobraževanju

Intervju z dr. Amalijo Žakelj, dr. Maro Cotič ter dr. Darjem Feldo, didaktiki matematike in organizatorji minisimpozija »Matematika v izobraževanju« na 8. evropskem kongresu matematike Slovenija bo od 21. do 26. junija 2021 gostila 8. evropski kongres matematike (8EMC), ki se zgodi vsake štiri leta.…

Raziskovanje in načrtovanje karierne poti
25. 05. 2021 / Izobraževanja, Izpostavljeno

Raziskovanje in načrtovanje karierne poti

Kariera se ne zgodi, se jo ustvari. Pri tem igra pomembno vlogo tudi vseživljenjsko učenje, zato vabljenu na Teden vseživljenjskega učenja in razvoja kariere UP PEF. Tradicionalno pojmovanje kariere se je spremenilo, kariera predstavlja posameznikovo celotno življenjsko pot, ki je dinamično, fleksibilno, tranzicijsko. Kariera ni…

Misija Ljudski vrt

Misija Ljudski vrt

Učenci danes odraščajo v svetu  z veliko tehnologije, ki jim je zanimiva in hkrati izziv. Tako sem v učno uro vključila in s tem dovolila uporabo telefonov. Najprej smo se poučili o aplikaciji CŠOD Misija, »Sprehod po Ljudskem vrtu Ptuj«. Ta vsebuje vprašanja oz. naloge…

Aktualni projekti

Avtentično učno okolje Erasmus+ in eTwinning krepi podjetnost dijakov na Prešernovi

Avtentično učno okolje Erasmus+ in eTwinning krepi podjetnost dijakov na Prešernovi

Maja Abramič, CMEPIUS in Eva Zule, Ekonomska šola Ljubljana Portal eTwinning, ki omogoča projektno sodelovanje in mreženje evropskih šol na daljavo, ponuja neprecenljivo priložnost vključevanja dijakov splošnih in poklicnih srednji šol v avtentična učna okolja. Na ta način dijaki, v realnih življenjskih okoliščinah, pridobivajo dragocene…

Zakonodaja

27. 07. 2021 / Izpostavljeno, Novice

Uradni list RS št. 123/2021 z dne 27. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 123/2021 z dne 27. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-L) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (ZKme-1F)…

23. 07. 2021 / Izpostavljeno, Novice

Uradni list RS št. 121/2021 z dne 23. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 121/2021 z dne 23. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Zakon o spremembah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2J) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o…

22. 07. 2021 / Izpostavljeno, Novice

Uradni list RS št. 120/2021 z dne 22. 7. 2021

Uradni list Republike Slovenije št. 120/2021 z dne 22. julija 2021 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov Odlok o spremembah in dopolnitvi Odloka o začasni…