Ključniki: globalne kompetence

Uredi padajoče
Kako 15-letniki razumejo globalne probleme

Kako 15-letniki razumejo globalne probleme

V raziskavi PISA 2018 so prvič merili tudi globalne kompetence učenk in učencev. Slovenski v povprečju poročajo o podobnem zavedanju o različnih globalnih vprašanjih, spoštovanju ljudi iz drugih kultur, podobni ravni spretnosti razumevanja perspektive drugih in spretnosti miselnega prilagajanja v novih okoliščinah. Poročali pa so…