Ključniki: glasbene šole

Uredi padajoče
Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

Priporočila za ocenjevanje znanja v glasbenih šolah

Ministrica prof. dr. Simona Kustec je izdala sklep o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v glasbenih šolam v tekočem šolskem letu. Letno oceno pri vseh predmetih v vseh razredih oblikuje učitelj predmeta. V šolskem letu 2019/2020 učenci ne opravljajo letnih izpitov. Pri pouku instrumenta…