Novice

Arnesove delavnice za strokovne delavce VIZ

Arnesove delavnice za strokovne delavce VIZ

Na Arnesu so za vzgojno-izobraževalne zavode pripravili delavnice, ki bodo potekale od konca junija 2022 do konca leta 2023. Delavnice so za strokovne delavce VIZ brezplačne, po uspešno zaključeni delavnici pa bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi. Delavnice bodo izvajali v različnih slovenskih regijah, trajale…

Mladi biologi se iz Armenije vračajo s tremi broni
20. 07. 2022 / Članki, Izpostavljeno

Mladi biologi se iz Armenije vračajo s tremi broni

V nedeljo, 17. julija, se je s sklepno slovesnostjo in podelitvijo odličij zaključila 33. Mednarodna biološka olimpijada, ki je med 10. in 18. julijem potekala v Armeniji na Univerzi v Erevanu. Pod okriljem Zveze za tehnično kulturo Slovenije (ZOTKS) in po dveh letih tekmovanj na…

Spomladanska kampanja eTwinning 2022
27. 07. 2022 / Izobraževanja

Spomladanska kampanja eTwinning 2022

Letošnja spomladanska kampanja eTwinning poteka od 1. do 31. marca in bo osvetlila nekatere pomembne vidike povezane s temo leta, kot so trajnostni razvoj, vključevanje, ustvarjalnost, učitelji kot načrtovalci učnega procesa, nova izobraževalna okolja in kombinirano učenje. V okviru pobude vas vabimo, da skupaj z vašimi…

Izobraževanje

MOOC – Multimedijske vsebine

MOOC – Multimedijske vsebine

sreda, 24. 11. 2021

Na množičnem spletnem tečaju Multimedijske vsebine boste uporabili videokonferenčni sistem za izvedbo pouka/sestanka na daljavo. Izbrali boste lahko vid.arnes.si ali zoom. V videokonferenčnem sistemu boste odprli videokonferenčno sobo, pridobili naslov sobe, naslov poslali izbranim udeležencem in izvedli videokonferenco. Posneli in zmontirali boste video za določen…

MOST-VO  Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč

MOST-VO Znam več, varnost na spletu ni nikoli odveč

sreda, 24. 11. 2021

Tečaj MOST-VO pokriva široko področje vsebin vezanih na varno rabo interneta in je zastavljen nekoliko drugače kot drugi množični odprti spletni tečaji. Pri tem tečaju dobi učitelj dostop do spletne učilnice, v kateri prejme vlogo izvajalca ter svojo skupino, vključno z geslom, ki omogoča, da…

MOOC – Interaktivne vsebine H5P

MOOC – Interaktivne vsebine H5P

sreda, 24. 11. 2021

Na spletnem tečaju Interaktivne vsebine H5P boste spoznali različne tipe interaktivnih vsebin in pripravili vsebine za lastne potrebe. Z orodjem H5P boste izdelali interaktivne vsebine, kot so interaktivni video, časovni trak, predstavitve, igre spomina, kvize, razne vrste vprašanj (povleci in spusti, večkratni izbor) itd., spoznali…

MOST (MOOC) – Varna raba interneta in naprav

MOST (MOOC) – Varna raba interneta in naprav

sreda, 24. 11. 2021

Spletni tečaj MOST-V obravnava tematiko spletne varnosti in varne uporabe IKT. Udeleženci bodo s pomočjo gradiv in videoposnetkov spoznali, kje se skrivajo na nevarnosti na spletu, kako poskrbeti za svojo zasebnost pri uporabi različnih storitev ter kaj lahko storimo za okolje in naše zdravje. Tečaj…

Kolesarski izpit

Kolesarski izpit

sreda, 8. 6. 2022

Izvajanje kolesarskega izpita je lahko velik izziv tako za mentorje, kot tudi za učence. Da bodo vtisi ostali v lepem spominu je zaželjeno, da se mentorji predhodno srečajo z okoljem kjer se izvaja kolesarski izpit. Zato smo pripravili delavnico na kateri bodo udeleženci spoznali potek…

Enostavne spletne ankete

Enostavne spletne ankete

sreda, 8. 6. 2022

Na delavnici boste spoznali sistem za spletno anketiranje kot hiter, učinkovit, zanesljiv, ekonomičen in praktičen sistem za evalviranje dela ali pouka na šoli. Pri delu na daljavo boste izdelali lastno anketo (npr. merjenje klime v razredu, načini učenja, mobilni telefoni v razredu, zadovoljstvo s šolsko prehrano…

Rešitve

Izvajanju čebelarskega krožka za šolsko leto 2020/2021 in šolsko leto 2021/2022

Izvajanju čebelarskega krožka za šolsko leto 2020/2021 in šolsko leto 2021/2022

Lansko šolsko leto se je in tudi letošnje se izvaja na OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica in OŠ Pohorskega bataljona Oplotnica POD Kebelj čebelarski krožek pod mentorstvom Darje Javornik. Krožek je namenjen vsem učencem, kateri so radovedni in si želijo spoznati delo čebelarjev ter načina življenja…

Oprema za hibridno poučevanje
10. 12. 2021 / Izpostavljeno, Orodja, Smernice

Oprema za hibridno poučevanje

Iz učilnic smo se selili za domače ekrane in kamere, nato nazaj v učilnice in spet domov. Zdaj smo se nekako ustalili nazaj v učilnicah, a je praksa v učilnicah danes takšna, da lahko marsikateri učenec doma v karanteni sledi pouku, ne more pa obiskovati…

Življenjska okolja
25. 03. 2021 / Izpostavljeno

Življenjska okolja

Pri spoznavanju okolja smo spoznali različna življenjska okolja. Delili smo jih na naravna in grajena. Za vsako okolje veljajo določeni življenjski pogoji. Če je vpliv človeka v življenjski prostor velik, imenujemo to okolje grajeno. Če je vpliv človeka majhen, pa naravno okolje. Naravna okolja so…

Kolesarski izpit in tekmovanja
01. 04. 2015 / Orodja

Kolesarski izpit in tekmovanja

Kolesar je sistem spletnih učilnic, v kateri lahko opravljate simulacijo oziroma testiranje z namenom priprave na kolesarski izpit, teoretični in praktični del kolesarskega izpita, teoretični in praktični del tekmovanj. V posamezno učilnico vstopite s klikom na ustrezen gumb spodaj. V pomoč pri pripravi so vam…

Projekti

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti

Pred časom smo že pisali o izvedbi projekta Dvig digitalnih kompetenc, njegovem namenu, ciljih in tudi ciljnih skupinah. Da osvežimo spomin, še enkrat navajamo, kaj je namen projekta. Namen Namen projekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj…

Projekt za dvig digitalnih kompetenc

Projekt za dvig digitalnih kompetenc

Arnes v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za šolstvo in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport pripravlja projekt za dvig digitalnih kompetenc. Namen Namenprojekta Dvig digitalne kompetentnosti je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja,…

Podeljene so evropske nagrade eTwinning 2022

Podeljene so evropske nagrade eTwinning 2022

Z veseljem razglašamo letošnje prejemnike najprestižnejše nagrade eTwinning, evropske nagrade za leto 2022, ki je bila podeljena v 5 različnih starostnih in posebnih kategorijah. Med njimi je tudi 𝗢𝗦̌ 𝗣𝗿𝗲𝘀𝗸𝗮, 𝗸𝗶 𝗷𝗲 𝗹𝗲𝘁𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝗷𝗲𝗹𝗮 𝗻𝗮𝗴𝗿𝗮𝗱𝗼 𝘇𝗮 𝗽𝗿𝗼𝗷𝗲𝗸𝘁 𝗦𝗔𝗚𝗘: 𝗦𝗼𝗹𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗔𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝗵𝗼𝘂𝘀𝗲 𝗘𝗳𝗳𝗲𝗰𝘁 (𝗘𝗿𝗮𝘀𝗺𝘂𝘀+), 𝘃 𝗸𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝗶𝗷𝗶…

Zakonodaja

Eur-Lex, Uradni list EU – novosti v juliju 2022

Na spletišču EUR-Lex se 31. 7. 2022 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex julij 2022 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa: Zakonodaja: L184: Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2022/1187 z dne 7. julija 2022 o spremembi Izvedbenega…

Uradni list RS št. 105/2022 z dne 3. 8. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 105/2022 z dne 3. avgusta 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim sta objavljena: Zakon za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države (ZZNŠPP) in  Sklep o prenovljenem Posebnem programu vzgoje…

Uradni list RS št. 100/2022 z dne 25. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 100/2022 z dne 25. julija 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Mednarodne pogodbe (PDF dokument) Med drugim je objavljen Zakon o strokovnih, znanstvenih in umetniških naslovih (ZSZUN).

Uradni list RS št. 99/2022 z dne 22. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 99/2022 z dne 22. julija 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument)  Med drugim je objavljeno: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v…

Uradni list RS št. 96/2022 z dne 15. 7. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 96/2022 z dne 15. julija 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Sklep o nedopustnosti razpisa zakonodajnega referenduma o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih Pravilnik…

Uradni list RS št. 106/2022 z dne 5. 8. 2022

Uradni list Republike Slovenije št. 106/2022 z dne 5. avgusta 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljen javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov in projektov lokalnega razvoja delovanja mladih, ki se sofinancirajo…