Ključniki: osnovna šola

Uredi padajoče
Pisanje pisanih črk: projekt izdelave e-učnih gradiv

Pisanje pisanih črk: projekt izdelave e-učnih gradiv

Na Pedagoški fakultetu UL so študentke Ana Prešern, Katja Anžič in Mojca Zaviršek pod mentorstvom asist. dr. Alenke Žerovnik v okviru izbirnega predmeta IKT v izobraževanju izdelale spletno stran z bogatimi interaktivnimi vsebinami. Spletna stran je namenjena učencem 1. triletja, ki usvajajo pisanje pisanih črk…

Učenje na daljavo, to ni »to«!

Učenje na daljavo, to ni »to«!

Zadnji dan "rajanja" osnovnošolcev smo pospremili v Osnovni šoli Pohorskega bataljona v Oplotnici. Po priporočilih ni bilo skupne prireditve v avli šole, ampak preko šolskega ozvočenja.