Ključniki: TOM telefon

Uredi padajoče
Kam se lahko obrnejo otroci v stiski

Kam se lahko obrnejo otroci v stiski

Otroci in mladostniki, ki se zaradi epidemije covida-19 znova šolajo na daljavo, se ob spremenjenem dnevnem ritmu pogosto znajdejo v težavah. Unicef Slovenija jih zato spodbuja, da se v primeru kakršne koli stiske po pomoč obrnejo na Unicefove varne točke ali na druge organizacije za…

Teden otroka pod geslom Odgovor je pogovor

Teden otroka pod geslom Odgovor je pogovor

Na TOM telefonu se največ pogovorov vrti okoli vrstnikov, družine in ljubezni, opazen pa je trend naraščanja kontaktov v povezavi z duševnim zdravjem, kot so osamljenost, strah, depresija ter razmišljanje o samopoškodovanju in samomoru. To je še poglobila epidemiološka situacija, še posebej v spomladanskih mesecih,…