Ključniki: anketa

Uredi padajoče
Učitelji in učenci potrebujejo prenosnike

Učitelji in učenci potrebujejo prenosnike

V Arnesovi anketi se je izkazalo, da imajo dve tretjini učiteljev in polovica učencev ustrezno opremo IKT za delo na domu. Veliko pa jih potrebuje dodatno opremo, denimo za videokonferenčne pogovore, in zmogljivejšo internetno povezavo.