Značke: digitalno

Uredi padajoče
Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si
18. 07. 2017 / Projekti

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si

Slovenska digitalna koalicija – digitalna.si je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja Slovenije po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 v sodelovanju z deležniki iz gospodarstva, raziskovalno-razvojnega sektorja, civilne družbe in javnega sektorja. Slovensko digitalno koalicijo – digitalna.si so predstavniki deležnikov vzpostavili na 11. Vrhu slovenskega gospodarstva,…

1. forum Slovenske digitalne koalicije
10. 07. 2017 / Dogodki, Konference, Projekti

1. forum Slovenske digitalne koalicije

“Zakonodaja ne sme zavirati razvoja, razvojno okolje pa mora biti prožnejše. »Dovolj je, da smo korak pred ostalimi,” smo slišali na 1. forumu Slovenske digitalne koalicije. Namen 1. foruma digitalne koalicije digitalna.si, ki ga je gostila Gospodarska zbornica Slovenije, je bila razprava o o povezovanju…

Arnes se je pridružil Slovenski digitalni koaliciji
12. 04. 2017 / Podpora, Projekti

Arnes se je pridružil Slovenski digitalni koaliciji

Arnes je prepoznal zahtevno nalogo digitalnega preoblikovanja Slovenije in ključni pomen, ki ga ima ta za prihodnost države, zato se je pridružil Slovenski digitalni koaliciji – digitalna.si. Slovenska digitalna koalicija je namenjena usklajevanju digitalnega preoblikovanja po sprejetih strateških dokumentih Digitalna Slovenija 2020 s sodelovanjem predstavnikov…

E-ekosistem za pridobitev pedagoškega digitalnega znanja
14. 06. 2016 / Izobraževanja, Podpora

E-ekosistem za pridobitev pedagoškega digitalnega znanja

Zavod RS za šolstvo v okviru mednarodne raziskave MENTEP pripravlja načrt razvoja poklicnih e-zmožnosti. Zato se je v Laškem na dvodnevnem usposabljanju srečalo 35 pedagoških svetovalcev, ki so v obliki delavnic razmišljali in načrtovali, kako razviti načine samopreverjanja in samoučenja e-zmožnosti. Da bi bilo vzgojiteljem…