Značke: e-kompetentni učitelj

Uredi padajoče
Kako in koliko živijo sodelov@lnice?
23. 12. 2015 / Podpora

Kako in koliko živijo sodelov@lnice?

Ena od oblik, kjer Zavod RS za šolstvo ponuja stalno zbirališče učiteljev, so tudi sodelov@lnice – spletne učilnice premetov, v katerih je glavni in odločujoči dejavnik  učiteljska pobuda. Najbolj dinamične rubrike v njih so odložišča (skladišča bi se slišalo podcenjujoče) dobrih gradiv, dokumenti seminarjev, konferenc in…

Z e-delavnicami sočasno razvili devet preprog na poti do e-šole
08. 10. 2014 / Projekti

Z e-delavnicami sočasno razvili devet preprog na poti do e-šole

Zavod RS za šolstvo v okviru e-projektov (Pedagogika 1:1 v luči kompetenc 21. stoletja, Uvajanje, uporabo in preizkušanje e-vsebin in e-storitev, E-listovnik in Ustvarjalni razred) pripravlja in izvaja različne delavnice za sodelujoče učitelje. V šolskem letu 2014/2015 želijo delavnice ponuditi tudi učiteljem, ki jih zanima…