Ključniki: IKT urica

Uredi padajoče
Za več podpore učiteljem pri IKT

Za več podpore učiteljem pri IKT

MIZŠ je s sklepom določilo, da se srednješolskemu učitelju, ki ima znanja s področja informacijsko komunikacijske oziroma digitalne tehnologije ter kompetence za strokovno podporo učiteljem pri uporabi te tehnologije pri pouku in opravlja v šoli naloge organizatorja informacijskih dejavnosti, tedensko ur pouka lahko zmanjša in…