Ključniki: mreža znanja

Uredi padajoče
Konferenca Mreža znanja tudi o dobri rabi IKT

Konferenca Mreža znanja tudi o dobri rabi IKT

Mreža znanja, tradicionalna Arnesova jesenska konferenca, ki je običajno bolj namenjena informatikom in računalnikarjem s področij izobraževanja, raziskovanja in kulture in obravnava predvsem sistemske vidike uporabe novih tehnologij, ima letos na programu veliko vsebin, ki so zanimive za učitelje, ravnatelje in druge strokovne delavce v…

Povečanje digitalne zrelosti šol: hrvaški primer

Povečanje digitalne zrelosti šol: hrvaški primer

Na Hrvaškem so leta 2015 pričeli s programom z naslovom E-šola: Celovita informatizacija poslovanja šol in učnih procesov z namenom ustvarjanja digitalno zrelih šol za 21. stoletje (CARNET). Pilotni projekt, v katerem je sodelovalo 151 šol na Hrvaškem, bo na Mreži znanja predstavila vodja programa…

Pandemija kot izziv projektu SIO-2020

Pandemija kot izziv projektu SIO-2020

Na Mreži znanja bo Alenka Starc iz Arnesa predstavila program opremljanja VIZ z IKT. Zlasti se bo osredotočila na obdobje izobraževanja na daljavo, ko ta opremljenost še ni zadostna. Program COVID-19 – IKT za VIZ je sredstva namenil za povečanje zmogljivosti storitev in nakup dodatnih…