Značke: NPZ

Uredi padajoče
Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci
12. 10. 2016 / Podpora

Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci

Poleti je Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije objavilo rezultate ankete, ki je bila o odnosu do NPZ opravljena med učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol. V 6. razredu je odgovorilo 2800 učencev ali 1/6 vseh, ki so pisali NPZ iz slovenščine…

Formativnost in NPZ
11. 03. 2016 / Izobraževanja

Formativnost in NPZ

Ljubljanska območna enota ZRSŠ je 11. marca pripravila posvet za ravnatelje osnovnih šol. Osrednji temi sta bili formativnost in NPZ. Ključno temo – formativno spremljanje pouka z ravnateljevega vidika – sta predstavili Natalija Komljanc z ZRSŠ in Karmen Simonič Mervic z OŠ Črni Vrh nad…

Na študijskih srečanjih je treba ločiti zrno od plev
16. 11. 2015 / Izobraževanja

Na študijskih srečanjih je treba ločiti zrno od plev

Letošnja študijska srečanja vzgojiteljev v vrtcih in osnovnošolskih učiteljev se iztekajo. Nekatera predmetna srečanja so pedagoški svetovalci združili, saj naj bi se jih udeležilo najmanj 25 učiteljev, nekatera so bila opravljena večpredmetno ali medpredmetno. Osrednja oz. nosilna tema vseh srečanjih je bila formativno preverjanje/spremljanje. Formativno, kot “izgrajevalno” preverjanje,…

Je mogoče omožiti bralno pismenost z MIS?
30. 06. 2015 / Izobraževanja, Podpora

Je mogoče omožiti bralno pismenost z MIS?

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo 29. junija potekal seminar Doseganje (minimalnih) standardov pouka geografije s pomočjo bralnega razumevanja, na katerem se je zbralo 29 učiteljev. Namen seminarja je bil spoznati pomen minimalnih standardov (MIS) za pouk – kaj je učitelj dolžan in kaj…

Ko tekmujeta papirnati in e-učbenik
08. 05. 2015 / Projekti

Ko tekmujeta papirnati in e-učbenik

V okviru projekta E-šolska torba je potekalo tudi preverjanje znanja. Preverjali so na vsaki šoli v dveh oddelkih istega letnika. Ob prvem preverjanju so se učenci enega oddelka učili ob tablicah ali računalnikih iz e-učbenika, učenci drugega oddelka ob običajnih, papirnatih učbenikih. Naslednji teden so vloge…

Koliko orientiranja in rabe zemljevidov v slovenski šoli?
04. 05. 2015 / Izobraževanja, Podpora, Projekti

Koliko orientiranja in rabe zemljevidov v slovenski šoli?

Na Območni enoti ZRSŠ Ljubljana je potekalo redno ponedeljkovo usposabljanje za vzgojitelje in učitelje. Ponedeljkova prostovoljna usposabljanja so sestavni del projekta Bralna pismenost. Vsak od pedagoških svetovalcev je iz svojega (predmetnega) področja ponudil najmanj eno delavnico, ki podpira pismenost. Geografi so pripravili delavnico o orientiranju…