Značke: ocenjevanje

Uredi padajoče
Neizpeta tema: kaj je minimum pričakovanega znanja
28. 06. 2016 / Izobraževanja, Podpora

Neizpeta tema: kaj je minimum pričakovanega znanja

V Ljubljani je 27. junija na ZRSŠ potekalo vsakoletno usposabljanje o minimalnem standardu učenčevega in dijakovega znanja. V predavanjih, delavnici in pogovoru so udeleženci spoznali, kako opredeljujejo minimalne standarde in temeljno znanje učni načrti, katalogi in pravilniki ter koliko na minimalnih standardih temeljita NPZ in…

Geografska večernica o spletnih kvizih
20. 05. 2016 / Izobraževanja, Podpora

Geografska večernica o spletnih kvizih

Redna mesečna četrkova geografska večernica je 12. maja 2016 potekala o kvizih, možnostih za sprotno in končno preverjanje znanja. Mojca Janžekovič, OŠ Toma Brejca iz Kamnika, in Igor Zadravec, OŠ Toneta Pavčka iz Mirne Peči, sta predstavila izdelavo in rabo geografskih spletnih kvizov z različnimi…

Je mogoče omožiti bralno pismenost z MIS?
30. 06. 2015 / Izobraževanja, Podpora

Je mogoče omožiti bralno pismenost z MIS?

V Ljubljani je na Zavodu RS za šolstvo 29. junija potekal seminar Doseganje (minimalnih) standardov pouka geografije s pomočjo bralnega razumevanja, na katerem se je zbralo 29 učiteljev. Namen seminarja je bil spoznati pomen minimalnih standardov (MIS) za pouk – kaj je učitelj dolžan in kaj…

Zgolj uspeli projekt ali prvi žebelj v krsti šolske ocene
24. 10. 2014 / Dogodki, Konference

Zgolj uspeli projekt ali prvi žebelj v krsti šolske ocene

V Ljubljani je 23. 10. potekala zaključna konferenca mednarodnega projekta CIDREE. Projektov namen je bil podpirati in usposabljati učitelje za formativno spremljanje (Supporting Teachers for Effective Assessment for Learning), ki naj bi poskrbelo za boljše informiranje učencev in dijakov o njihovem znanju, šibkih in močnih področjih, ugotavljanju…