Značke: ravnatelj

Uredi padajoče
Varnost v spletu za ravnatelje
15. 12. 2016 / Dogodki, Izobraževanja, Podpora

Varnost v spletu za ravnatelje

Arnes je 12. decembra v sodelovanju s Šolo za ravnatelje pripravil tematsko delavnico za ravnatelje vrtcev, osnovnih in srednjih šol. Arnesovi strokovnjaki so spregovorili o varnosti omrežij, spletnih goljufijah in prevarah, nato pa predstavili resnične varnostne izzive, s katerimi se srečujejo na slovenskih šolah. Kaj…

Srečanja ravnateljev na OŠ Brezovica
19. 10. 2016 / Dogodki

Srečanja ravnateljev na OŠ Brezovica

V območnih enotah Zavoda RS za šolstvo so pripravili strokovna srečanja za ravnatelje. Nekatera so združili tudi s praznovanjem 60-letnice ZRSŠ. Ljubljanska enota je 12. oktobra pripravila srečanje na Osnovni šoli Brezovica, kjer so učenci nastopili s kulturnim programom. V slavnostnem govoru je Igor Hostnik, ravnatelj…

Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci
12. 10. 2016 / Podpora

Kaj o nacionalnem preverjanju znanja menijo učenci

Poleti je Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije objavilo rezultate ankete, ki je bila o odnosu do NPZ opravljena med učenci 6. in 9. razredov osnovnih šol. V 6. razredu je odgovorilo 2800 učencev ali 1/6 vseh, ki so pisali NPZ iz slovenščine…

NPZ kot prelomna točka odnosov v šolstvu
19. 03. 2015 / Dogodki

NPZ kot prelomna točka odnosov v šolstvu

V Ljubljani so se 18. marca, na povabilo ZRSŠ, sestali ravnatelji osnovnih šol ljubljanskega območja. Predstavnica Državnega izpitnega centra jim je predstavila novosti v zvezi z nacionalnim preverjanjem znanja; tudi zbirke nalog, ki jih učitelji lahko uporabijo pri pouku.. Vojko Kunaver je razložil, kako naj bi…

Posveta ravnateljev na OE ZRSŠ Ljubljana
13. 03. 2015 / Dogodki

Posveta ravnateljev na OE ZRSŠ Ljubljana

V četrtek, 5 marca je bil na ljubljanski enoti ZRSŠ posvet srednješolskih ravnateljev. je predstavila ponudbo delavnic, ki jih za izobraževanje učiteljev pripravlja zavod. Branko Slivar je govoril o gimnazijskem poskusu. Cvetka Bizjak je orisala šolske dejavnosti v projektu Učenje učenja. Kako se projekta lotevajo na šolah…

Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2013/14
13. 10. 2014 / Dogodki

Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2013/14

Izšlo je poročilo Teachers’ and School Heads’ Salaries and Allowances in Europe, 2013/14 (Plače učiteljev in ravnateljev v Evropi, 2013/14). Redno letno poročilo omrežja Eurydice prinaša nacionalen opise in primerjalni pregled plač učiteljev in ravnateljev v Evropi.  Poročilo zajema podatke o polno zaposlenih učiteljih in…