Značke: raziskava

Uredi padajoče
Kako 15-letniki razumejo globalne probleme
26. 10. 2020 / Obvestila

Kako 15-letniki razumejo globalne probleme

V raziskavi PISA 2018 so prvič merili tudi globalne kompetence učenk in učencev. Slovenski v povprečju poročajo o podobnem zavedanju o različnih globalnih vprašanjih, spoštovanju ljudi iz drugih kultur, podobni ravni spretnosti razumevanja perspektive drugih in spretnosti miselnega prilagajanja v novih okoliščinah. Poročali pa so…

Maske v šoli: da ali ne?
13. 08. 2020 / Obvestila

Maske v šoli: da ali ne?

Maske so zelo pomembno pri zmanjšanju prenosa covida-19 v šolah, posebno tam, kjer ni mogoče vzdrževati varnostne razdalje, menijo strokovnjaki. Toda otroci se počutijo neudobno, če morajo nositi maske več ur skupaj, pogosto jih nosijo nepravilno, denimo tako, da si z njo ne pokrijejo nosu.

Zaprte šole: več škode kot koristi?
12. 08. 2020 / Obvestila

Zaprte šole: več škode kot koristi?

Primerjava praks številnih šol po svetu je pokazala, da je za zajezitev širitve virusa najbolje, če so skupine šolarjev majhne, če nosijo maske in če je uvedena določena mera fizične razdalje med njimi.

Za tretjino snemanje spletnih predavanj pretrd oreh
20. 07. 2020 / Obvestila

Za tretjino snemanje spletnih predavanj pretrd oreh

Da bi povsem suvereno in učinkovito uporabljali digitalno tehnologijo tako pri poučevanju na daljavo kot za pouk v razredu, učitelji potrebujejo usposabljanje za rabo digitalnih tehnologij in izmenjavo dobrih praks, kažejo rezultati raziskave ZRSŠ.