Značke: razumevanje

Uredi padajoče
Branje gre vštric z razumevanjem in preverjanjem
10. 04. 2017 / Dogodki, Izobraževanja, Podpora

Branje gre vštric z razumevanjem in preverjanjem

Območna enota ZRSŠ Ljubljana je deset osnovnih šol vključila v dveletno razvojno nalogo Spodbujanje bralne pismenosti. Opora šolam so, koleg hospitacij, pogovorov, svetovanj in pisnih povratnih informacij, tudi delovna srečanja, na katerih se zberejo šolski razvojni timi in pedagoški svetovalci. Sedmo je bilo pripravljeno 4. aprila na OŠ Vodice. V…

Učenje bralnega razumevanja je stalna in vsepredmetna dejavnost.
12. 01. 2017 / Dogodki, Izobraževanja, Projekti

Učenje bralnega razumevanja je stalna in vsepredmetna dejavnost.

Osnovna šola Jurija Vege Moravče je pripravila redno četrtletno srečanje v okviru projekta za spodbujanja bralne pismenosti. Dejavnost poteka drugo leto in vanjo je vključenih 10 šol iz ljubljanske območne enote ZRSŠ. Za glasbeni uvod so poskrbeli domači zbor pevk in instrumentalistov. Udeležence je pozdravila ravnateljica Nuška Pohlin Schwarzbartl. Osrednji…

Eppur si muove!
14. 01. 2015 / Projekti

Eppur si muove!

In vendar se premika!” bi po Galilejevo vzkliknil vsak, ki je bil na delovnem srečanju za spodbujanje bralne pismenosti, ki ga je ljubljanska enota Zavoda RS za šolstvo pripravila 13. januarja na Osnovni šoli Horjul. Udeležence je pozdravil ravnatelj Primož Garafol, učenci pa so v…

Jagodni izbor izobraževanj ljubljanske enote ZRSŠ
10. 12. 2014 / Izobraževanja

Jagodni izbor izobraževanj ljubljanske enote ZRSŠ

Svetovalci ljubljanske enote ZRSŠ ponujajo ob ponedeljkih ob dveh najrazličnejša izobraževanja, katerih namen je usposabljati vzgojitelje in učitelje za sodobnejši in učinkovitejši pouk. Letošnja usposabljanja so vezana na branje, bralno razumevanje in bralne zmožnosti. Usposabljanja trajajo dve do tri ure na OE Ljubljana, Dunajska 104.…

Geografija za slepe in slabovidne
09. 10. 2014 / Dogodki, Izobraževanja

Geografija za slepe in slabovidne

Zveza geografov Slovenije je 7. oktobra 2014 pripravila predavanje Marije Repe Kocman z Zavoda za slepo in slabovidno mladino v Ljubljani, kako geografijo poučevati slepe in slabovidne. Po krajšem orisu značilnosti in težav slabovidnih in slepih učencev, je demonstrirala množico pristopov in pripomočkov zanje. V pogovoru…