Ključniki: učitelji

Uredi padajoče
O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

O izobraževanju na daljavo s svetovalci ZRSŠ v SIO skupnostih

Nova situacija v kateri smo se znašli zahteva od strokovnih delavcev  uporabo drugačnih pristopov pri delu z učenci in dijaki. Porajajo se vprašanja na katera zaenkrat nihče nima vseh odgovorov. Ta trenutek si vsi najbolj želimo, da bi našim učencem in dijakom omogočili kakovostno izobraževanje…