Ključniki: OECD

Uredi padajoče
S strokovno izobrazbo lažje do zaposlitve

S strokovno izobrazbo lažje do zaposlitve

Po podatkih OECD so mlajši odrasli s poklicno ali strokovno srednješolsko izobrazbo zaposleni pogosteje od vrstnikov z gimnazijo. Omejevanje socialnih stikov in zaustavitev podjetij zaradi pandemije je otežilo ali onemogočilo praktično učenje in učenje na delovnem mestu, ki sta ključnega pomena za uspeh poklicnega in…

FINANČNA PISMENOST – PISA 2018

FINANČNA PISMENOST – PISA 2018

OECD je 7. 5. 2020 predstavil rezultate raziskave PISA 2018 s področja finančne pismenosti. V raziskavo je bilo vključenih 20 držav. V okviru raziskave PISA se v triletnih ciklih preverja bralna, matematična in naravoslovna pismenost. Finančna pismenost, pa je dokaj novo področje v okviru mednarodne…