Ključniki: spletna učilnica

Uredi padajoče
Uspešni uresničujejo teorijo v praksi

Uspešni uresničujejo teorijo v praksi

Izkušeni in uspešni učitelji so enotni v temeljnih pristopih k izobraževanju na daljavo. Spletna učilnica predstavlja središčno točko, na katero pripenjamo različne dejavnosti in orodja. To je ključno sporočilo nedavne Arnesove spletne konference Mreža izobraževanja - na daljavo.