Ključniki: IKT

Uredi padajoče
Pandemija kot izziv projektu SIO-2020

Pandemija kot izziv projektu SIO-2020

Na Mreži znanja bo Alenka Starc iz Arnesa predstavila program opremljanja VIZ z IKT. Zlasti se bo osredotočila na obdobje izobraževanja na daljavo, ko ta opremljenost še ni zadostna. Program COVID-19 – IKT za VIZ je sredstva namenil za povečanje zmogljivosti storitev in nakup dodatnih…